top of page

SOEKOT UNIVERSEEL GEVIERD

SOEKOT UNIVERSEEL GEVIERD


De vergankelijkheid van het leven, een voortbestaan na het sterven, ook de nietjoodse mens wordt geacht hierover na te denken, hier rekening mee te houden.Vandaar ook de toekomstverwachting van de profeet Zecharja in de haftara-lezing van de eerste dag Soekot. Met de woorden van, nogmaals, Opperrabbijn Rudelsheim:

Het Soekot-feest zal ook het feest zijn dat, naar het profeten-woord van Zecharja (Hfdst.14), door de gehele mensheid zal worden gevierd, wanneer de toekomst-idealen van mensen-verbroedering en de algehele erkenning van G.d’s Eenheid zullen zijn vervuld. ‘Zij zullen opgaan jaar op jaar om zich neder te werpen voor de Koning, de Eeuwige Zebaoth, om het Loofhuttenfeest te vieren,’ voorspelt de G.ddelijke ziener. De verbroederde mensheid zal inzien dat alles wat de mens geniet en bezit, gave G.ds is; zij zal niet langer strijd voeren om de materie, maar zich onder G.d’s bescherming stellen, de Soekot-idee der Tora aanvaarden en, G.d huldigend, dit feest met Israel vieren.

Comments


bottom of page