top of page
  • Video

SJOFTIEM 5775

Waar blijft de politie?!

Oftewel, waarom heet de sidra van deze week alleen SJOFETIEM-RECHTERS en niet ook we-SJOTERIEM-AGENTEN? De Rebbe beantwoordt de vraag.


In de sidra Sjofetiem wordt o.a. over verschillende soorten occulte verschijnselen gesproken; paranormale handelingen en gebeurtenissen. Wat wel mag en wat niet.


Er zijn wetenschappers die de vraag stellen of telepathie werkelijk bestaat. Rabbijn Vorst raadpleegde Wikipedia, hij leest een tekst voor, maar nee, in die redenering kan hij zich niet vinden. Hij verwijst in dit verband naar een boek van Ronald Meester, hoogleraar Wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam: 'ARROGANT - waarom wetenschappers vaak minder weten dan ze denken'.


9 Elloel 5721/1961 - 9 Elloel 7523/1963. Telepathie?


Deze week is het de eerste week van de maand Elloel. Velen zeggen gedurende deze tijd t/m Soekot een extra psalm, mizmor 27:

'G.d is mijn licht - op Rosj Hasjana; mijn hulp - op Jom Kipoer. Hij beschut mij in Zijn loofhut - op Soekot. Slechts één ding vraag ik van G.d.'

De Rebbe gaat in op deze woorden, met daarbij de vraag waarom eigenlijk G.d de wereld heeft geschapen. Wordt deze vraag beantwoord? Rabbijn Vorst leert u een deel van deze Chassidische verhandeling-ma'amar voor.


Het is Elloel. Behalve op Sjabbat en op Èrev-de dag vóór Rosj Hasjana wordt er op de sjofar geblazen: tekie'a - sjewariem - teroe'a - tekie'a en dan: tekie'a - sjewariem/teroe'a - tekie'a. Luistert u alstublieft en laat u inspireren met het oog op een Sjana Towa Oemetoeka - een Goed en Zoet Nieuw Jaar!Comments


bottom of page