top of page
  • Video

SJOFTIEM 5773

Waarom besloot Rabbi Chaim Auerbach plotseling, even voor Sjabbat, naar Ozorov te verhuizen? Het antwoord wordt gelinkt aan een gebedstekst - in opvallend grote letters gedrukt -- die wij straks op Rosj Hasjana zullen uitspreken. Het gaat over te'sjoewa, tefilla en tsedaka die G.ds besluit over ons ten goede kunnen beïnvloeden. Wacht niet tot Rosj Hasjana, roept rabbijn Vorst ons uitleggend en indringend toe.

Wat is profetie? Een Vorstelijke poging om de vraag te beantwoorden: Platlanders zijn 2-dimensionale wezens, maar levend in een 3-dimensionale wereld. Verschijnselen die voor ons - 3-dimensionale wezens -- gewoon en begrijpelijk zijn, zijn voor de Platlanders onbegrijpelijk. Zo redenerend kunnen wij ons voorstellen dat verschijnselen die op hun beurt voor óns onbegrijpelijk zijn, voor een hoger dimensionaal wezen weer wel gewoon en begrijpelijk zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat een Profeet - waar de sidra van deze Sjabbat over spreekt - een supra-dimensionaal persoon is. Hij/zij beschikt over een Kedoe'sja-Heiligheids-dimensie. Aldus de uitleg van rabbijn Vorst, leerling van de natuurkundige Dr. Burger, die het boek 'Bolland' schreef als vervolg op het boek 'Platland'.Comments


bottom of page