top of page
  • Video

SJEMOT 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*Sjemot, het tweede boek van de Tora, volgt deze week op Bereesjiet, het afgelopen Sjabbat uitgelezen eerste deel van de Vijf Boeken van de Tora. Zoals gebruikelijk heeft de eerste sidra van een nieuw boek dezelfde naam. Dus de sidra/parschat Sjemot aanstaande Sjabbat.


*In het kort de inhoud van deze sidra: Slavernij in Egypte. Mosje geboren. Groeit op in koninklijk Pharao-paleis. Moet vluchten naar Midjan. Openbaring bij het Brandende Braambos bij de berg Choreev. Confrontatie met Pharao. Slecht, slechter, slechtst. Begin van de Verlossing?


*Vervolg van het reisverslag van vorige week. Zestig jaar geleden loopt rabbijn Vorst in de haven van Haifa de treeplank af. Later zal hij beseffen - nu nog niet wetend - dat het die dag een bijzondere dag is: 24 teweet; de overlijdensdag van de eerste Chabad Rebbe ztsl. U hoort aansluitend hoe u spiritueel het altaar in de Tempel kunt bestijgen. Een bijzonder beschouwelijk en troostend ervaren.


*Komende week begint de maand Sjewat. Velen hebben de gewoonte op de Sjabbat voorafgaande aan een nieuwe maand het hele boek Tehilliem-Psalmen te zeggen. Een ongelooflijk gebeuren maakt duidelijk waarom het zeggen van Tehilliem-Psalmen zo zegenend kan zijn. U beschikt niet over een apart Tenach-Bijbelboek Tehilliem? In de sidoer - het gebedenboek voor alledag en Sjabbat - zijn veel Tehilliem-Psalmen te vinden. Met vertaling.


*U krijgt korte informatie over bijzondere dagen in deze komende maand Sjewat.

Comments


bottom of page