top of page
  • Video

SJEMOT 5777

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Een onontrolbare boekrol wordt toch gelezen. Bijzonder. Maar niet bijzonder is dat de tekst identiek is met onze traditionele Tora-tekst. In tegenstelling wat Bijbel-critici zouden verwachten. Alle twaalf broers zijn overleden. Evenals vader Ja'akov. Die voor zijn sterven zijn zoons verzocht hem - na zijn terugkeer naar zijn voorvaderen - uit Egypte weg te dragen en in het land Kena'an te begraven.


Rabbijn Vorst staat en valt stil bij de betekenis van dit 'terugkeren naar voorvaderen'. Verkouden? Snipverkouden? Sta dan even stil bij het G.ds Wonder van de herstellende neusfunctie en het op volle toeren draaiende neusvocht-productieapparaat.


De zondag na deze Sjabbat is het 24 teeweet; sterfdag van Rabbi Sjne'or Zalman van Liadi, de eerste Chabad-Rebbe, schrijver van het boek Tanya. Rabbijn Vorst staat (te) kort stil bij een aspect betreffende het bijzondere karakter van dit boek. Tenslotte hoort u een 'goede rust' gevende geschiedenis over Rabbi Jitschak uit Worki, een legendarische rebbe uit de tijd van Napoleon. (Rabbijn Vorst vraagt zich af wie/wat er was vóór Poleon. Haha...)

Comments


bottom of page