top of page
  • Video

SJEMOT 5774

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Deze week wordt met het tweede boek van de Tora begonnen; het boek Sjemot. Het is het boek over de slavernij in en de uittocht - Exodus, dus - uit Egypte.


Nog even wordt de link met de geschiedenis van 'vorige week' gelegd door de namen te noemen van aartsvader Ja'akov en diens zonen die naar Egypte waren gekomen. Plus, wordt ons verteld: 'Joseef was al in Egypte.' Rabbijn Vorst stelt ons Rasji's vraag:' Dat laatste weten wij toch allang! Waarom wordt dat ons nu opnieuw verteld?' U hoort het, ook voor ons persoonlijk toepasselijke antwoord dat Rasji ter plaatse geeft.


In het PsalmProgramma van deze week vinden wij mizmor-psalm 73. Een geweldig stukje levensfilosofie! Met een antwoord op een vraag die al zo oud is als de wereld.


Deze week worden de hoofdstukken 9 t/m 11 van het boek Tanya geleerd. "Hamoach sjaliet al haleev,' wordt ons uitgelegd. 'Het verstand kan het hart de baas zijn.' Napoleon wist dit blijkbaar niet. Maar een van de Chassidiem van Rabbi Sjneoer Zalman van Liadi, de eerste Chabad Rebbe, schrijver van Tanya, dankte zijn leven hieraan.


Als 'G.dsWonder van de Week' wordt de desbetreffende geschiedenis u verteld. Voorwaar, dit gaat worden een;


!!! SJABBAT SJALOM !!!

Коментарі


bottom of page