top of page
  • Video

SJEMOT 5773

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Sjemot is de eerste sidra van het gelijknamige tweede boek van de Tora (Exodus). De slavernij in Egypte begint, maar gelukkig, het begin van de verlossing, de Uittocht uit Egypte kondigt zich aan.


Galoet, ballingschap. Eigenlijk begint ballingschap al direct bij de Schepping. Want in de Schepping zijn de Scheppingswoorden, en daarmee G.d Zelf, in verborgenheid. Wat ook een vorm van ballingschap is.


Rabbijn Vorst gaat aan de hand van twee vragen van Mosje bij het Brandende Braambos op dit gegeven in. Ook Mosje's indringende beklag / verwijt aan Hasjem "Waarom hebt U het lot van dit volk verslechterd?" komt ter sprake.


Deze uitgaande Sjabbat is het precies 200 jaar geleden dat Rabbi Sjneor Zalman van Liadi, de eerste CHaBaD Rebbe, overleed. Rabbijn Vorst staat stil bij de enorme invloed die deze Rebbe op de verrijking van het Jodendom heeft gehad. Met name noemt hij het boek Tanya, een chassidisch-filosofisch werk, dat door steeds meer mensen wordt bestudeerd en beleefd.


Het bestuderen van boek Tanya, zo is door veel tsadiekiem opgemerkt, bespoedigt de komst van de Masjiach. Leert u ook mee?

Comments


bottom of page