top of page

Rosj Hasjana 5780

De PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Rabbijn Vorst verklaart dat deze aflevering de periode betreft vanaf de sidra Wajeelèch en daarna Jom Kippoer, de sidra Ha’azienoe, Soekot, Sjeminie A’tsèrèt, Simchat Tora t/m de sidra Beree’sjiet.

Dat is een mond-vol, merkt hij op.


*Mond. Pe in het ivriet.

En wij zijn juist begonnen aan een tiental jaren met de letter Pe in het jaartal. Taav-Sjien-Pe=5780, dit jaar. Taav-Sjien-Pe-Al1ef=5781, volgend jaar. T/m Taav-Sjien Pe-Tet, 5789, beginnend in 2029.

Mond. Pe.

‘Mie sam pe la’adam?’ vraagt G.d rethorisch aan Mosje in het begin van parsjat Sjemot. ‘Wie heeft demens een mond gegeven? En G.d antwoord: ‘Wie anders dan Hasjeem?!’


*(Opnieuw?) wordt de beroemde Amerikaanse schrijver Tom Wolfe geciteerd. Hij verklaart in zijn boek ‘Het KONINKRIJK van de TAAL’ het volgende: ‘Vooraanstaande geleerden, onder aanvoering van de meest beroemde taalgeleerde Noam Chomski, hebben verklaard, dat zij na veertig jaar onderzoek de hoop hebben opgegeven de verschijnselen spraak en taal evolutionair te kunnen verklaren.’


*Het spraakvermogen stelt de mens in staat te praten. Door G.d aan ons gegeven. Koester dat. In onderlinge gesprekken van mens tot mens. In gesprekken van mens tot G.d.


*Rabbijn Vorst vertelt aansluitend over de gebeden die bij een choepa-huwelijkssluiting worden uitgesproken. Inclusief – nieuw voor hem – een hartstochtelijk gebed voor bruid en bruidegom - dat de genodigden, aanwezig tijdens de plechtigheid, ‘tussendoor’ kunnen uitspreken. Ontroerend.


*In de sidra Beree’sjiet: ‘Wajipach be’apav nisjmat chajiem – G.d blies de mens een levensziel in.’


D.w.z. het vermogen wordt door G.d aan Adam en Eva, aan man en vrouw gegeven, in woorden met elkaar te kunnen communiceren. Met woorden - bij het aanschuiven van de trouwring - met de mond uitgesproken: ‘Haree at – bij deze word jij mijn vrouw.’


*Tenslotte, als afsluiting, wordt één toon op de sjofar geblazen. Verlangend uitkijkend naar de komst van de Masjieach. Want dan, zo verklaart de profeet Jesjaja: ‘Wehaja bajom hahoe jitaka’ be’sjofar gadol – op díé dag zal het zijn, dat op de grote bazuin zal worden geblazen!’

! ! ! HEEL SPOEDIG IN ÓNZE DAGEN – BIMHEERA WEJAMEENOE ! ! !

Comments


bottom of page