top of page
  • Video

RE’EE 5781de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


[Een korte weergave van hetgeen u in de bijgaande film zult horen. ]


*Re’ee. Zie. Kijk!


Zo veel als alleen al dit eerste woord van de parasja ons komt vertellen!


*Veilig geland na zijn EL AL-vliegtocht - terug uit Erets Jisraeel – denkt rabbijn Vorst nogmaals aan wat hij enkele weken in zijn ‘gedicht’ VLIEGJE noteerde:

‘Veilig geland. Veilig geland bij mij op tafel. Een miniem klein insectje.

‘Het lijfje drie millimeter lang; één millimetertje breed. Doorzichtige vleugeltjes.

‘Staande op ragfijne pootjes. Zoekende voelsprietjes.

‘Ik raak - naar hem/haar (?) kijkend - helemaal vertederd. En Hasjeem dankbaar.

‘Dankbaar dat ik opnieuw een van Zijn ontelbare G.dsWonderen mag aanschouwen.

‘Het insectje slaat de vleugeltjes uit en is verdwenen. Lijfelijk.

‘Maar ik neem het in mijn gedachten mee. Dankbaar dat ik dit mocht beleven. Toda laSjeem!


*Vogels. Veilig geland. Maar dan, gezamenlijk, tegelijkertijd - zijn het er vijftig, zijn het er honderd? – ziet rabbijn Vorst in Beth Shemesh vogels het luchtruim kiezen. Stijgend, zwenkend; dalend en weer omhoog. En daarna, opnieuw tegelijkertijd, terug op de daken veilig neerdalen.

Hoe werkt dat, vraagt hij zich af, de onderlinge communicatie van al die vogels? Opnieuw een G.dsWonder is zijn conclusie.

De beroemde Belgische dichter Guido Gezelle wordt toepasselijk geciteerd.


*Na de nu komende Sjabbat gaat de maand Elloel - de laatste maand vóór Rosj Hasjana - beginnen. Velen spreken gedurende de maanden Elloel en Tisjri de 27e Tehilliem-psalm van Koning Dawied uit. Blijf luisteren naar toepasselijke uitleg; zeer de moeite waard.


*Zij is geboren in de maand februari. Maar wordt met haar verjaardag gefeliciteerd in de maand augustus. Hoe zit dat?

U krijgt uitleg. Ergens toch wel heel bijzonder.


*Met het blazen op de sjofar-ramshoorn wordt u met het oog op het komende jaar alvast een Sjana Towa toegewenst. Met daaraan voorafgaand een zegenvolle Sjabbat en een eveneens zegenvolle maand Elloel! Ameen weAmeen!

Comments


bottom of page