top of page
  • Video

PINCHAS 5779

Misjpochologie. Een joodse uitvinding. (misjpocho/misjpacha=familie)

Het bewijs daarvan zie je duidelijk in de sidra van deze week.


Een ongelooflijk voorbeeld van misjpochologie maakte rabbijn Vorst kortgeleden in Hindeloopen mee. Met als gevolg nieuwe misjpocho-leden! En u hoort hem vertellen over het Joadenheem, het meer dan honderd jaar niet opnieuw bebouwde Jodenerf in het genoemde Friese dorp.


In de parsche Pinechas worden alle JomtovFeestdagen van het Joodse jaar genoemd. (Behalve uiteraard Poeriem en Chanoeka die van latere tijd zijn.) Bijzonder, omdat deze Sjabbat in de Drie Droefenis Weken valt; de weken die herinneren aan rampzalige gebeurtenissen in onze geschiedenis. Maar juist dit samenkomen doet ons verlangen naar de door G.d beloofde Ge'oelaVerlossing en de tijd van blijvende vrede voor het Joodse volk en de hele wereldbevolking. Masjiach Now!


Mizmor 102 is wat dit verlangen betreft een toepasselijke psalm. Maar rabbijn Vorst kiest deze psalm tevens omdat het deze Sjabbat - 24 tammoez - de 101e geboortedag is van zijn tweede moeder Sellie Weijl, die na de oorlog bereid was echtgenote te worden van zijn vader z.l. en moeder van vier van hun eigen moeder verweesde kinderen.

Op deze Sjabbat begint haar 102e aards/hemels levensjaar met - zoals de Ba'al Sjem tov heeft aangegeven - de bijbehorende 102e psalm. Zich'ronà liv'racha!


U wordt toegewenst een SJABBAT SJALOM OEMEWORACH !コメント


bottom of page