top of page
  • Video

PINCHAS 5779

*We zijn in de Drie Droevige Weken. Vooral in de laatste dagen van deze periode is de opdracht: ‘Mema’atiem besimcha – Wij verminderen de vreugde.’

Wij doen dat uiteraard en voeren deze opdracht uit. Hoe? ‘Besimcha – met vreugde’!

Opmerkelijk ook dat juist op deze Sjabbat in deze Drie Droevige Weken alle bijzondere dagen van de Joodse kalender worden genoemd. De Sjabbat, Rosj Chodesj=de NieuweMaandsdag t/m Simchat Tora!

Rabbijn Vorst ervaart dit als een hoopvol teken.

*Deze Sjabbat is het 24 tammoez. Het is de geboortedag van rabbijn Vorst zijn tweede moeder z.l. ( de overlijdensdag is 6 ijar); hij staat daarom stil bij de bijzondere persoonlijkheid die zij is geweest.

*Deze Sjabbat wordt tijdens de ochtenddienst de zegenwens voor de komende maand uitgesproken. Wordt het ‘Av’ of zal het eindelijk ‘Menacheem Av’ worden?

Rabbijn Vorst legt de bedoeling van zijn vraag uit en maakt aansluitend zijn hoop kenbaar door u/ons niet alleen toe te wensen een

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R AC H

Maar ook

T O T Z I E N S B I J D E D E R D E T E M P E L I N J E R O E S J A L A J I E MComments


bottom of page