top of page
  • Video

PEKOEDEE 5777

Parsche Numerologie: 10 en 11. Waar komt die uitleg vandaan?

Iedereen zit met vragen. Zo ook rabbijn Vorst. Hij vraagt zich af:

- Waarom worden op deze Sjabbat twee sidrot-wekelijkse afdelingen gelaaind-gelezen?

- Waarom wordt er deze Sjabbat uit twee Sif'ree Tora-rollen gelaaind-gelezen?

- Waarom wordt uitgebreid herhaald wat al in de sidrot Teroema en Te'tsawee ons uitgebreid is meegedeeld?

- Waarom werd bij de bouw van het Tabernakel-Misjkan-Heiligdom, behalve goud en zilver, ook het mindere koper gebruikt?

Het is prettig als vragen worden beantwoord. Zoals nu.

In eerdere weken werd uitgelegd dat wij over twee zielen beschikken: de Nèfesj HaBahamiet-de Dierlijke Ziel en de Nèfesj HaEllokiet-de G.ddelijke Ziel. Dat wil zeggen dat wij door twee zielen worden beleefd.

In het boek Tanya wordt uitgelegd op welke wijzen deze zielen zich in ons manifesteren. Beide zielen uiten zich in gedachte, spraak en daad. Deze worden de kledingstukken van de ziel genoemd.

U hoort rabbijn Vorst hierover: Gewenst en ongewenst. Toegestaan en verboden.

Ja, inderdaad, het leven is een full-life-struggle tussen wat in gedachte, spraak en daad wel en niet mag.

De tekst die uit de tweede Tora-rol wordt gelezen, spreekt over de Loe'ach-Joodse KalenderStructuur en over

voorschriften met betrekking tot het Pesachfeest binnenkort.

Omdat het de laatste Sjabbat van de PoeriemMaand Adar is, hoort u hoe de arme Chaim na een beracha-zegen van de Maggied van Kozjnietsj (niet te verwarren met Kost Niets) een rijk man werd!


Rest rabbijn Vorst u toe te wensen een fijne Sjabbat en een gezegende maand Niesan:Comments


bottom of page