top of page
  • Video

PEKOEDEE 5773

Het is de laatste Sjabbat vóór de maand Nisan. Pesach is in aantocht. Rabbijn Vorst geeft de heren des huizes advies hoe zij hun respect-ievelijke echtgenotes kunnen helpen bij de Pesach-schoonmaak.

In Parsjat Hachodesj lezen wij over de matsot van Pesach, over het maror-bitterkruid van Seideravond en over het verbod gedurende bijna negen dagen chameets te eten/te drinken en te bezitten. Elke vorm van chameetsprofijt is dan niet toegestaan.

In de twee sidrot van deze Sjabbat - alleen in een joods schrikkeljaar worden deze sidrot op twee Sjabbatot apart gelaaind - wordt verteld dat de opdracht een Heiligdom voor G.d te bouwen en (Hoge-)priesterkleding te vervaardigen, nauwkeurig ten uitvoer is gebracht. Het Misjkan - de Tabernakel - wordt ingewijd.

Na het voorlezen van de vertaling van de laatste inspirerende en moedgevende zinnen van het boek Sjemot / Exodus wenst rabbijn Vorst ons Chazak Chazak Wenitchazak. Dat wij de kracht mogen hebben héél de wereld een Heiligdom voor G.d te laten zijn!

Aansluitend en afsluitend vertelt rabbijn Vorst een bijzondere geschiedenis over Rabbi Schmelke, rabbijn in Sji'anawa en Nickelsburg en de opperrabbijn van de joodse gemeente Janov.Comments


bottom of page