top of page
  • Video

PEKOEDEE 5782

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

Geen opname deze week, deze Sjabbat, van de parasja.

De reden: de Ukraine.

Hoe te helpen?

Van Hasjeem vragen en smeken om van 'bovenaf' in te grijpen.

Je kunt dat vragen met je eigen woorden.

En/of, zoals gebruikelijk, door het uitspreken van Tehilliem, van Psalmen.

In de ivriet-tekst. Te vinden in een Tenach-uitgave.

Of in de sidoer, de 'tefille', het gebedenboek.

Daarin zijn veel Tehilliem-Psalmen te vinden.

Met vertaling.

Uiteraard probeer ook ik aan deze 'reddingspoging' deel te nemen.

O.a. daardoor is er deze week geen filmopname van Parsjat Pekoedee gemaakt.

Niet aan toegekomen.

Met G.ds Hulp hopelijk volgende week weer wel een opname van de parasja.


Oproep: sluit u aan om door het uitspreken van Tehilliem-Psalmteksten G.d te smeken reddend in te grijpen.

Opdat/zodat de tweede maand Adar inderdaad een Maand van Marbiem Besimcha zal zijn.

Van vreugde, blijdschap, vrolijkheid!

En een Sjabbat Sjalom Oemeworach gewenst!

bottom of page