top of page
  • Video

PARSJAT MASEE 5774

Vertrokken uit Egypte arriveerden wij in in een plaats die Ritma wordt genoemd. Waarom? Goed om het antwoord te weten. Zeker nu, in de Drie Weken en in de moeilijke toestand waarin Israel verkeert!

U kent de joodse hersengymnastiekvraag wel: 'Hoe heette de vader van de dochters van Tselofgad?' De namen van deze vijf dochters worden in de Tora en elders niet steeds in dezelfde volgorde vermeld. Wat zit hier achter? En, opnieuw, wat kunnen wij nu, in de Drie Weken en in de moeilijke toestand waarin Israel verkeert, daaruit leren?

Aansluitend worden oeroude teksten uit mizmor-psalm 137 toegelicht (blz. 344 in de sidoer van Dasberg). Nog altijd dezer dagen opmerkelijk actueel.

Deze week wordt in het Tanya-Programma het vijfde hoofdstuk van Igèrèt Hate'sjoewa geleerd. 'Elk voordeel hebt z'n nadeel en elk nadeel hebt z'n voordeel,' leert ons een bekende Amsterdammer. Dat geldt ook voor onze diepdiep-verbondenheid met G.d. Rabbijn Vorst (Rotterdammer van geboorte) legt het uit.

Water stroomt vanuit de Waterbekkens van koning Sjelomo naar het Tempelplein. Waar precies op de Tempelberg waren de Voorhof, het Heilige en het Allerheilige gesitueerd? Met Tisj'a Be'av in gedachten een begrijpelijke vraag. Ook deze week weer spreekt rabbijn Vorst van een G.dsWonder!

Met het oog op de komende Negen Dagen van Droefenis aan het begin van de maand Av en gezien de toestand in en rond Israel is het zijn en uw wens dat de hele wereld bimheera wejameenoe - spoedig in ónze dagen - van G.ds Wonderen getuigen mogen zijn!Comments


bottom of page