top of page
  • Video

NOACH 5778


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Stond rabbijn Vorst jongstleden vrijdagmiddag – uitgaande Simchat Tora / ingaande Sjabbat – werkelijk op het Centraal Station van Amsterdam?! U wordt gerustgesteld.


Een enkele opmerkelijke gedachte over de sidra Bereesjiet van vorige week wordt gevolgd door een gedachte in verband met de sidra van deze Sjabbat. Diefstal, diefstal, voortdurende gevallen van diefstal én andere misdragingen van de toenmalige mensheid bracht Hasjem tot het besluit van de Zondvloed.


Dat ook na de Zondvloed diefstel plaatsvindt…u hoort een zakkenrollersgebeurtenis waarin Rabbi Dov-Beerisj Dajan uit de stad Dukla een glansrol speelt. Wow! Het principe van Scheiding van Kerk/Sjoel en Staat wordt naar de mening van rabbijn Vorst vooral verkeerd toegepast. Met alle gevolgen van dien. Spreker maakt zich grote zorgen. Toch: u wordt voor komende Sjabbat een Sjabbat Sjalom, voor komende maand een Chodesj Tov Oemeworach en voor het komende jaargetijde een Gezonde Winter toegewenst. Met – zoals zijn kinderen dat nog steeds prefereren: geen strenge, maar milde Vorst…Comments


bottom of page