top of page
  • Video

NOACH 5776


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Hoe lost rabbijn Vorst een recent Koning-Sjelomo-Kohelet-Probleem op? Na vorige week in de sidra Beree'sjiet over de Sjabbat te hebben gelezen, wordt volgende week opnieuw de 'Mondiale Sjabbat' gevierd. Meedoen? Meer weten? Click naar WWW.SHABBOSNL.ORG De huidige toestand in Israel. Het vluchtelingenvraagstuk. Wanneer, eindelijk, eindelijk, komt de Masjieach?! Drie keer stuurt Noach een duif uit. Is dit een antwoord op deze indringend gestelde vraag?


De Rebbe vraagt - vanuit een andere benadering - wat eigenlijk het nut was om eerst een raaf ( niet te verwarren met een raw...) weg te sturen en daarna driemaal een duif? Waarom niet gewoon gewacht tot G.d het sein zou geven de Ark te verlaten? De Rebbe vraagt en geeft antwoord. Babbelen. Hou je waffel. Het heeft allemaal met de geschiedenis van de Toren van Babel te maken. Kinderen meertalig opvoeden.


Rabbijn Vorst spreekt begeesterd over het G.dsWonder van het menselijk spraakvermogen: 'Een vier dagen oude baby kan verschillende talen onderscheiden. Het kind prent zich al in de moederbuik het ritme in van de taal van zijn moeder.' En hij besluit: 'Het is zoals de Psalmist in Halleel verklaart: 'Mijn G.dsgeloof wordt doordat ik spreek, versterkt. 'Hè'èmantie kie addabeer.'

Comments


bottom of page