top of page
  • Video

NITSAWIEM 5780

*Waarom wordt op deze Sjabbat het gebruikelijke gebed

met het oog op de komende maand niet uitgesproken?

Deze jaarlijks gestelde vraag wordt weer jaarlijks beantwoord. Wow!

*Mitswa-voorschrift nummer 613 wordt deze Sjabbat in de parasja vermeld.

De laatste van het totaal Tora-voorschriften.

Maar waar komt dat beroemde getal 613 eigenlijk vandaan?

U krijgt – en niet zomaar – antwoord.

*Straks, op Rosj Hasjana worden veel extra gebeden uitgesproken.

Met nog veel meer aandacht dan anders.

Maar een vraag die eigenlijk altijd al kan worden gesteld:

‘Waarom richten wij ons steeds tot G.d met de woorden:

‘Ellokeenoe weelokee awoteenoe – Ónze G.d én de G.d van onze voorouders’?

En daarna nog vaak:

‘De G.d van Avraham, de G.d van Jitschak-Izak en de G.d van Ja’akov’?

Is dat niet een beetje dubbel?

De Ba’al Sjem Tov heeft deze vraag heel bijzonder beantwoord.

Psychologisch praktijkgericht. Voor elck wat wils.

*Na deze Sjabbat wordt er weer iedere dag op de Sjofar geblazen.

Behalve op de dag vóór Rosj Hasjana. U hoort waarom.

Traditiegetrouw wordt u gewenst een

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

Met daarna een inspiratie volle laatste week van het jaar.

Vol met goede voornemens!!!!!!!!!!!!!!!!
Comments


bottom of page