top of page
  • Video

NITSAWIEM 5779

*U wordt voor de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK naar het choemasj van Dasberg verwezen.

Tekst en vertaling vanaf blz. 818 t/m de eerste helft van blz. 826.

Of lees elders de vertaling van de betreffende teksten in Dewariem-Deuteronomium, hoofdstuk 29/9 t/m hoofdstuk 30.

Zo aangrijpend! Zo toepasselijk voor de tijd van het – oude en nieuwe – jaar!

*Vraag: ‘Waarom wordt Joods Nieuwjaar RÓSJ=HÓÓFD van het JAAR genoemd?’

Een inhoudsvol antwoord met praktische consequenties voor de dan betreffende 2x24=48 uur wordt u als advies gegeven.

*Gevolgd door een bespreking van het zo ontroerende gebed OENETANNË TOKÈF. U hoort de ontstaansgeschiedenis ervan. En rabbijn Vorst neemt gevoelig met u de inhoud door.

Zie voor dit alles de bladzijden 376 t/m 378 in het machzor-gebedenboek voor Rosj Hasjana, uitgegeven door het NIK.

*SJABBAT SJALOM wordt u toegewenst!

KETIEWA WACHATIEMA TOWA LE’SJANA TOWA OEMETOEKA.

Een VOORSPOEDIG JAAR.

Voor u, voor ons.

Voor het Joodse volk binnen en buiten het land Israel.

Voor de hele wereldbevolking!

Dat de huidige ellende in onze maatschappij en de vele narigheden in de wereld G.d zullen doen besluiten eindelijk de Masjieach te laten komen.

!!! BIMHEERA WEJAMEENOE !!!

en ook dan, graag tot volgend jaar!Comentários


bottom of page