top of page
  • Video

NITSAWIEM 5776

Rebbetsin Mirl reageert geschokt als zij hoort dat Jankel, de ba'al-agole-koetsier, gestorven is. 'Weten jullie werkelijk wie reb Jankel was?' vraagt zij de Chassidiem. Ook u hoort haar antwoord.


Overeenkomstige woorden van die strekking zeggen wij eigenlijk iedere ochtend weer opnieuw: 'Ellokaj, nesjama sjènatatta bie, tehora hie.' De oorsprong van onze ziel, haar essentie, het meest wezenlijke van ons is een 'geelek Èlloka mima'al mamasj - een vonkje G.ddelijkheid'. En daarin zijn wij allemaal gelijk. Tot en met - met de woorden van de parsche - de houthakkers en waterdragers.


Als wij dit wezenlijke van onszelf bewust worden, als wij dat onderkennen, wordt wat G.d van ons verlangt en verwacht veel makkelijker te realiseren. En ook wanneer wij ons steeds weer verbazen over allerlei G.dsWonderen die wij - als het ware dagelijks - kunnen tegenkomen wordt dit alles vanzelfsprekender.

G.dsWonderen, zoals - en rabbijn Vorst heeft daar in zijn Parsche van de Week steeds opnieuw aandacht aan besteed - de postduif, de trekvogels, het ei dat aan het kuikentje vooraf gaat, de geboorte van een baby, het vermogen om te lachen. Rabbijn Vorst citeerde uit het boek 'De Charme van de Darmen' over de daarin besproken dunne darm, die een oppervlak-lengte van liefts 7 km heeft! Da's hemelsbreed van zijn woning naar de Snoge...


Tenslotte wat betreft het komende jaar: 5777. 5+7+7+7= 26. Een wel heel bijzonder getal wordt u uitgelegd.


En, het jaar heet Taav-Sjien-Ajin-Zajin. Te begrijpen als Tehee Sjenat Oz: Dat wil zeggen: moge het worden een jaar van 'Hasjem Oz le'amo jiteen; Hasjem jewareeg et ammo we'sjalom'. Een jaar van Oz=Kracht en Sjalom=Vrede.


U wordt - met voor de laatste keer dit jaar sjofartonen - toegewenst:

een Sjabbat Sjalom

een Ketiewa waGatiema Towa - een goede inschrijving en bekrachtiging van het G.ddelijk Besluit

dagen van G.dsontzag, nederigheid, bereidwilligheid, inspiratie en dat allemaal in vreugde!Yorumlar


bottom of page