top of page
  • Video

NITSAWIEM 5772

Als wij spreken over de sidrot Ni'tsawiem èn Wajeeleg, is dat eigenlijk verkeerd uitgedrukt. Het gaat om één sidra die soms in twee delen wordt gelaaind. Eén deel altijd op de Sjabbat vóór Rosj Hasjana. Het andere deel soms pas op Sjabbat Sjoewa, de Sjabbat tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer. Wanneer er een Sjabbat tussen Jom Kipoer en Soekot is. Zoals dit jaar.


Ni'tsawiem-Wajeeleg één sidra. Dan is het totale aantal sidrot van de Tora 53. 'Gan' in het ivriet; 'tuin'. Het is de Tuin van de Tora, waarin het heerlijk toeven is.


'Het is heel dicht bij jou de Tora te houden; in je mond, in je hart, om het te doen.' Het zijn woorden in de sidra van deze week. Het zijn ook de woorden die Rabbi Sjne'or Zalman als basistekst voor zijn boek Tanja heeft gekozen. Het eerste deel van het boek is verdeelt in 53 hoofdstukken. De vijf delen van het hele boek worden één keer per jaar rondgeleerd. Rabbijn Vorst behandelt de wel heel toepasselijke tekst van deze Sjabbat. Noem het een geweldige 'opsteker' voor de tijd van het jaar.


Op gevoelige wijze zingt rabbijn Vorst de indringende, aangrijpende tekst uit het Moesafgebed van beide dagen Rosj Hasjana. Misschien zingt hij niet zuiver, maar zijn intentie is het wel. Hij wijst u de tekst èn de vertaling al zingend aan.


'De verlorenen in de landen van welvaart (waaronder Nederland) en de verstotenen in de landen van onderdrukking zullen weer tot het Jodendom terugkeren. Op die dag zal op de Sjofar Gadol worden geblazen. Bij de komst van de Masjieach.' Zo voorspelt de profeet Jesjaja. Zal het zijn als de Tekie'a Gedola die rabbijn Vorst voor u blaast?Comments


bottom of page