top of page
  • Video

NASO 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvors www.vorstelijkjodendom.nl https://vimeo.com/547726700

parsjat BAMIDBAR - SJAWOE'OT-WEKENFEEST - parsjat NASO

*Dezer dagen precies 3333 jaar geleden!

Aan de hand van 10+10+6=26 wordt u alles duidelijk gemaakt...

En u hoort in dit verband waarom Rosj Chodesj = 1 Siwan zo'n bijzondere dag is.

*De eerste letter van de Asèrèt Hadi'brot',

de door Hasjeem vanaf de berg Sinaj uitgesproken Tien Uitspraken, was een Aleph.

Een wel heel bijzondere letter wordt u uitgelegd.

*613 voorschriften in de Tora aan het Joodse volk gegeven.

Toch, de Tien Uitspraken bestaan niet uit 613 letters, maar uit 620. Zeven meer...

Het is een verwijzing naar de Zeven Noachidische Wetten, gegeven aan de nietjoodse volken.

Dus ook van G.ddelijke oorsprong. (Daarover meer een volgende keer.)

* De wensen deze keer;

tweemaal S J A B B A T S J A L OM en twee dagen C H A G S A ME E 'A C H / G O E D J O M T O VComments


bottom of page