top of page
  • Video

NASO 5774

Ma nisjtanna, wat is het verschil tussen Kehat, Gersjon en Merarie, de drie zonen van Levie? Drie perioden in het bestaan van het Joodse volk worden aangeduid. U hoort een prachtige uitleg, inclusief een verwijzing naar de Zesdaagse Oorlog en de invloed die de G.dsWonderen van die dagen op het G.dsgeloof van velen heeft gehad. Rabbijn Vorst citeert een opmerkelijke tekst van het PoeriemVrouwtje, een tekst die '(niet) alléén voor kinderen' is bestemd.


Op bladzijde 26 van de Dasberg-sidoer vindt u psalm 136, die 26 zinnen heeft. Dat is toeval. Maar geen toeval is het dat deze psalm, die in het Mizmor-PsalmProgramma van deze week voorkomt, Haleel Hagadol wordt genoemd, het Grote Loflied. Waarom? Blijf luisteren!


Het aardse Beth Hamikdasj, de aardse Tempel, is verwoest. Maar er bestaat ook een 'hemels' Beth Hamikdasj, een 'hemelse' Tempel. Meerdere zelfs. In de Tanya-tekst van deze week wordt daarover en over de vier Spirituele Werelden gesproken. Rabbijn Vorst geeft uitleg. En hij verwijst hen die daar meer over willen weten - u dus - naar blz.130 t/m 139 in het boek Badèrech.


Nog enkele dagen en het is Sjawoe'ot - Het Wekenfeest - Zeman Matan Torateenoe. Het is het feest dat herinnert aan het grootse gebeuren bij de berg Sinai. G.d gaf ons de Tora.

Rabbijn Vorst staat hierbij stil. Want helaas, met à priori tegenbewijzen heeft de Bijbel-Kritiek de G.ddelijkheid van de Tora willen ontkennen. En hoewel deze 'bewijzen' weerlegd zijn, vindt men de achterhaalde visie van de Bijbel-Kritiek nog steeds in publicaties terug. Met rampzalige gevolgen. Want zou de Tora een mensenproduct zijn, dan zouden de bestaansreden van het Joodse volk en het recht op het land Israel vervallen! Wel iets om op Sjawoe'ot over na te denken!Comments


bottom of page