top of page
  • Video

MISJPATIEM 5780de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK


*‘En dit zijn de voorschriften:’

Zo begint de Tora-sidra-tekst van deze week.

U hoort welke grote gedachte met dit kleine woordje ‘En’ wordt aangeduid.


*’Werapoo jerapee’. Met deze woorden geeft de Tora aan dat het niet in strijd is met het geloof in G.ds ‘Hasjgacha Peratit-G.ddelijke Voorzienigheid tot in het kleinste detail’ om naar een dokter te gaan; om medische hulp te ontvangen.


U hoort in verband hiermee een toepasselijke gedachte van de beroemde Chassidische leraar de Chozeh van Lublin. En even toepasselijk citeert rabbijn Vorst vol lof en bewondering cijfers uit het jaarverslag van het Israelische Rode (Kruis) Magen Davied Adom.

Inderdaad: ‘Wie een leven redt, redt de hele wereld.’


Rabbijn Vorst – opnieuw aansluitend – roept heel serieus, het woord corona ‘hebraiserend’, iedereen bewogen op:

coro=roept G.d aan,

na=toch, alsjeblieft!

Wil, G.d, toch helpen in het gevecht tegen deze verschrikkelijke epidemie!


*Een gestelde vraag: ‘Wat is toch de achtergrond van die vier bijzondere Sjabbat-dagen - deze week beginnend - waarop uit twee Sifree-Tora-rollen laainend wordt gelezen?’

Uitleg volgt.


*Aanstaande dinsdag en woensdag is het Rosj Chodesj Adar. Adar is de maand van het vieren van Poeriem. En voor de hele maand geldt:

“Mi’sjinignas adar marbiem besimcha – vanaf dat de maand Adar begint, moet men de simcha-vreugde en blijdschap vergroten!”


Succes daarmee gewenst! En eveneens gewenst:

! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M W O R A C H ! ! !

en graag in vreugde en blijdschap volgende week weer op www.chabad.nl/rabbijnvorst

Comentarios


bottom of page