top of page
  • Video

MISJPATIEM 5779
de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*Het waarom van het Melk/Vlees-verbod is ons niet meegedeeld. Het Is een zgn. supra-rationeel voorschrift.

Een vreemde eend dus te midden van de begrijpelijke wetten in Misj’patiem, de sidra van deze Sjabbat. Waarom dan hier vermeld? De vraag wordt beantwoord.


*Hebt u een joodse slaaf in dienst? Nee?

Vreemd dan eigenlijk dat van héél die uitvoerige opsomming en bespreking van ál die wetten en voorschriften in de sidra van deze week allereerst regels betreffende een joodse slaaf of slavin worden meegedeeld. Wat zit hier achter?


*U kent Thomas Buergenthal? Nee? En Yoram Dinstein? Ook niet?

Wat doen dan deze heren in de bespreking van De PORSCHE-PARSCHE van DEZE WEEK?

Aandacht daarom voor de International Holocaust Remembrance Day in het Vredespaleis in Den Haag maandag j.l.

Rabbijn Vorst citeert in het kader daarvan teksten uit een opmerkelijk artikel van Rabbi Mendel Kalmenson, schrijver van de boeken ‘Seeds of Wisdom’ en ‘A Time to Heal’.

Ook Opperrabbijn Jonathan Sacks komt aan het woord.


*Na de bovenstaande, nu eenmaal bij het leven behorende ernst wordt u tenslotte een eveneens bij het leven behorende vrolijk-blije maand Adar Rie’sjon toegewenst. En een traditionele

Sjabbat Sjalom Oe-Meworach!

graag weer tot ziens volgende weekComments


bottom of page