top of page
  • Video

METSORA 5779

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

(nog vóór de verkiezingen in Israel opgenomen)

*Hoe’st mogelijk?!

U hoort de vraag en u krijgt een wel heel opmerkelijk antwoord.

Geschikt om straks op de Seideravond(en) ter sprake te brengen. Bij de ontmoeting aldaar met onze Arba’a Baniem – Vier Zonen/Dochters.

*Het is aanstaande Sjabbat de laatste Sjabbat vóór Pesach. Om verschillende redenen Sjabbat Hagadol genoemd.

Er bestaat o.a. een gewoonte op deze bijzondere Sjabbat ‘voortijdig’ een deel van de Hagadah-tekst van Seideravond te lezen. Het is dan ook niet te verwonderen dat rabbijn Vorst u nu een prachtig uitgegeven Hagadah toont. Met een inleiding van de beroemde hoogleraar Prof. Michael Avi-Yonah.

U ziet foto’s van mogelijke situeringen in Egypte waar wij 210 jaar vertoefden. Afbeeldingen van Semitische slaven aan het tichelstenen-werk. Een foto van pyramides in Gosjen, de streek waar Aartsvader Ja’akov zich in eerste instantie vestigde. Opnames van plekken, die wij mogelijk tijdens de tocht door de woestijn zijn gepasseerd. Eeuwenoude Egyptische teksten waarin Jeroesjalajiem en Jisraeel worden genoemd!

Ook zo herleven de herinneringen aan de slavernij in Egypte, de Bevrijding daaruit en de tocht naar Erets Jisraeel!

*Versterkt in de Pesach-stemming gekomen? Ga dan verder met de velerlei voorbereidingen voor de viering van Pesach. Veel succes daarmee!

Én natuurlijk gewenst een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

graag tot volgende week op www.chabad.nl/rabbijnvorst. Met aansprekende Pesach vertellingen!

*Even opnieuw een extraatje in deze toelichtende parsche-tekst:

( -[niet] ALLÉÉN VOOR KINDEREN! -)

Zing – om alvast in de Pesachstemming te komen – met het uitgebreid internettige PoeriemVrouwtje mee:

Ik zag twee snoeken Ik zag twee uilen

Chameets zoeken maror huilen

O, het was een wonder! O, het was een wonder!

Overal, tot in de hoeken Zes-en-tachtig slavenjaren

Korstjes, kruimels, zelfs in boeken toen wij in Egypte waren

Pesach komt, chameetsvrij dan Tien Plagen, Tocht door Zee

Weer verlost uit slavernij Mirjam, Aron en Mosje


S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Comments


bottom of page