top of page
  • Video

MATTOT-MAS’EE 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK*Twaalf teksten verzocht de Lubavitcher Rebbe ztsl. aan kinderen en leerlingen te leren.

Aangezien wij allen kinderen zijn, is rabbijn Vorst begonnen aan deze twaalf teksten aandacht te besteden.

De Rebbe bepaalde ook de volgorde van het twaalftal. Rabbijn Vorst geeft wat dat betreft een mogelijke verklaring voor de volgorde van de eerste twee teksten.


*U wordt uitgelegd dat de woorden ‘Ha’sjeem echad’ veel meer betekenen dan alleen maar ‘G.d is Een’. Zie hier de basis van het Jodendom!


*Twee jaartijd-data worden besproken:

- de eerste dag van de maand Av is de datumdag dat Aharon HaKoheen, de eerste Hogepriester, overleed.

Wel heel bijzonder! - precies op deze dag – 1 Av – wordt dit overlijden in de Tora-tekst van deze Sjabbat vermeld.

- de tweede jaartijd-datum: op de tweede dag van de maand Av - ‘Beet Av=Huis van Vader’! - overleed de alom geliefde Rotterdamse Opperrabbijn Rav Levi Vorst zl.

U hoort zijn oudste zoon gevoelig over zijn vader spreken en – aansluitend – over de bijzondere mitswa van ‘Eer je vader en je moeder’. Ook na hun overlijden. Dat wil zeggen tijdens hun voortbestaan na het aardse leven.


*Het voortbestaan na het aardse leven. Rabbijn Vorst voerde daarover een interessant gesprek.

Met een rups!

Inderdaad, onderwerp je aan G.ds planning. Dat doet het Joodse volk al sinds het Verbond tussen de Stukken, dat Hasjeem met Aartsvader Avraham sloot. Met als sluitstuk daarvan de volledige verlossing met de komst van de Masjieach.


Moge dat B I M H E E R A W E J A M E E N O E – S P O E D I G I N O N Z E D A G E N zijn, wordt ons, u, het Joodse volk en de hele wereldbevolking door rabbijn Vorst gewenst.


En tevens gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

En met het oog op de nieuwe maand een C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H ! ! !


En dan nog een besluitende wens met de woorden die deze Sjabbat bij het uitlezen van het vierde boek van de Tora - Bamidbar-Numeri - in sjoel worden uitgesproken:


C H A Z A K W E N I T C H A Z A K - W E E S T S T E R K, L A T E N W I J S T E R K Z IJ N ! ! !

Kommentare


bottom of page