top of page
  • Video

MATOT & MAS'EE 5773

Parasja met Rabbijn I. Vorst - Matot & Mas'ee (5773)

Een veelheid van onderwerpen in deze twee sidrot aan het eind van het vierde boek van de Tora, Bamidbar / Numeri, somt rabbijn Vorst op. Hij citeert de Rebbe in diens commentaar op het verzoek van de stammen Re'oeween en Gad en de reacties van Mosje daarop.

De Tweede Ziel is een vonkje G.ddelijkheid zelve. U hoort een kort maar krachtige uitleg van het tweede hoofdstuk van het boek Tanya.

Om sin'at chinam = haat om niets werd de Tempel verwoest. Nog meer dan anders wordt in de Droevige Drie Weken de Onvoorwaardelijke Liefde en Zorg voor de Ander benadrukt. Rabbijn Vorst geeft hiervan een imponerend voorbeeld.

Hij wenst tenslotte ons niet alleen een Sjabbat Sjalom, maar tevens een gezegende maand Menacheem Av, een maand waarin wij 'de Vader troosten' en de Vader ons!Comments


bottom of page