top of page
  • Video

MATOT 5776

Twee sid'rot deze Sjabbat. Met een veelheid aan onderwerpen.

In deze twee sid'rot lezen wij o.a.dat het Joodse volk aan de grens van het land Kena'an staat, klaar om het tot Erets Jisraeel-Joods Land te verheffen. Ontroerend toepasselijk om dit te lezen in het begin van de droevigste dagen van het Joodse jaar - de Drie Weken - met als dieptepunt Tisj'a Be'av, Verwoestingsdag van zowel de eerste als de tweede Tempel.


Wel even een opmerkelijk feit vermelden: met het op deze Sjabbat uitlezen van het vierde boek van de Tora - Bamidbar=Numeri - is het laainen van de wekelijkse sid'ra weer gelijkgeschakeld. Israel en de diaspora weer op één lijn. Rabbijn Vorst legt het u uit. Met een link naar Liefde voor de Ander - Ahawat Am Jisra'eel - en Liefde voor het Joodse Land - Ahawat Erets Jisraeel.

Beide vormen van liefde waren sterke kenmerken van Opperrabbijn L. Vorst van wie rabbijn Vorst deze Sjabbat jaartijd heeft. Op de tweede dag van de maand Av: Beet Av. Wat tegelijkertijd 'Huis van Vader' betekent. Moge de vaderlijke en Rotterdams-opperrabbinale nagedachtenis tot zegen zijn. Zichrono livracha!

De wens voor deze week: moge voor Am Jisraeel en voor de gehele wereldbevolking eindelijk de beloofde 'Jom sjèkoelo Sjabbat - Tijdperk van algehele Rust en Vrede' bejameenoe-in ónze dagen aanbreken!


Dus in dubbele betekenis wordt u toegewenst: S J A B B A T S J A L OM !Comments


bottom of page