top of page
  • Video

MASEE 5778

de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

*Wij staan in de Tora-tekst van deze week bij de grens van Èrèts Hakodèsj = het Heilige Land. Wat wordt daar van ons verwacht?

De Rebbe beantwoordt deze vraag in een brief, die hij schreef aan de bemanning van een Israelisch marineschip, dat een bezoek aan de Verenigde Staten bracht.

*Deze Sjabbat, 2 Av, is het de jaartijddag van de geliefde Rotterdamse Opperrabbijn Rabbi Levie Vorst z.l.

Rabbijn Vorst schetst zijn vader als een bijzonder milde persoonlijkheid, tegelijkertijd beginselvast, en liefde-ahawa uitstralend naar iedereen.

Steeds meer raakt zoonlief ervan doordrongen wat een zeer bijzonder persoon zijn vader is geweest. Ontroerend.

*Waarom wordt juist deze Sjabbat in de sidra de datum genoemd waarop de Koheen Gadol-Hogepriester Aharon is overleden? Antwoord volgt.

Ook de overlijdensdatum 5 Av van de grote Kabbalist Rabbi Jitschak Loerja uit Tsefat-Safed wordt in dit verband vermeld.

*In deze PARSCHE-PORSCHE-aflevering gaat het WK opnieuw niet aan rabbijn Vorst onbesproken voorbij. Aanstaande zondag immers zullen miljarden aardbewoners voor de buis gaan zitten om naar de finale van het WK te kijken. Wat zal het niet schitterend zijn wanneer daar plotseling ten overstaande van de hele wereldbevolking de Masjieach de grasmat komt oplopen …

’!!!!!!!! GO-AL !!!!!!!!’, zal het binnen en buiten het stadion klinken. ‘Baroech atta Hasjeem GO-AL JISRAEEL – Geprezen U, Gd, voor de GE’OELA=Verlossing van het Joodse volk en daarmee de hele wereldbevolking!’

Mocht deze vorstelijke wens niet in vervulling zijn gegaan, dan graag volgende week weer tot ziens en tot hoors op www.chabad.nl/rabbijnvorst

! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !Comments


bottom of page