top of page
  • Video

LECH LECHA 5776


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Bezette gebieden?

Volgens de Tora-tekst in de sidra van deze week en elders in de Tora, en verder in de Profeten en in de Geschriften - in Tenach=Bijbel - is G.d het met deze omschrijving niet eens. Rabbijn Vorst citeert aansluitend een tekst uit het Kabbalistische boek 'Zohar' en leest voor wat hij daarover in zijn column 'Ajax en Israel' - opgenomen in zijn boek 'Vorst Ontdooit' - heeft geschreven. Aartsvader Avraham dawwende, sprak gebeden uit. Bij voorbeeld dankgebeden, vóór het eten/drinken van spijzen/dranken. En daarna. Hij en vrouw Sara leerden anderen dit ook te doen. Andere gebeden waren verzoeken aan Hasjem en soms a.h.w. ultimatums. Ook wij mogen/moeten ons zo tot G.d richten!


Aan het eind van de sidra van deze week krijgt Avraham de opdracht van de Beriet Miela, de Besnijdenis. En Avraham voerde deze handeling uit. 'Wajamol' zegt de tekst. 'Wa-ja-mol'. Rabbijn Vorst houdt van woordgrapjes. En leest enthousiast een artikel voor dat hij onlangs tegenkwam. Over het dier dat uw tuin schoonhoudt: de mol. Na informatie over dit G.dsWonderlijke diertje opnieuw een woordgrapje: houd moed; er is altijd hoop!

S H A B B A T S H A L O M !


Komentáře


bottom of page