top of page
  • Video

KORACH 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK*Hoe’st mogelijk?! De sidra van deze week draagt de naam van de man die tegen Mosje -

en daarmee ook tegen G.d - in opstand kwam!

Op deze begrijpelijke vraag van onbegrijpelijkheid komt een begrijpelijk antwoord.


*In elk geslacht is er een Mosje-figuur.

Wie is de Mosje-figuur van onze generatie?

Uw vraag wordt door rabbijn Vorst geargumenteerd beantwoord.


*Rabbi Menachem Mendel Schneerson z.ts.l.

Uitvoerig spreekt rabbijn Vorst over zijn Rebbe. Over diens wijsheid, over diens psychologisch inzicht,

diens uitgebreide kennis van de moderne wetenschap en nog veel meer.

Einstein wordt in dit kader geciteerd. De n+1 e dimensie.


*Aan de voor ons op aarde zichtbare levenstoestand van de Rebbe kwam bijna dertig jaar geleden

een einde. Op 3 tammoez; dat dit jaar op zondag 13 juni valt.

Maar wat betreft zijn voor ons onzichtbare toestand van leven…?

Na het aardse sterven blijft de mens voortbestaan. Meestal aards niet waarneembaar. Maar soms

wel. Rabbijn Vorst blijft hier langer bij stilstaan. Wel héél bijzonder!


*Wat mogen/moeten wij ons voorstellen bij het ‘G.ds-beeld’? Deze vraag is binnengekomen naar

aanleiding van het besprokene een week geleden.

In het antwoord op deze vraag wordt u verwezen naar het 4 e hoofdstuk in Sha’ar Hajichoed

Weha’emoena (het tweede deel van het boek Tanya. Blz. 156 en verder).

[Wow, Wow, Wow! Wat een diepgang!]

U worden in dit kader opnieuw drie exemplaren uit de Vorstelijke collectie ‘Brillen’ aangereikt. U kijkt

naar een blokje ijs, een glaasje water en een kolfje waterdamp. En wat ziet u?


*Aanstaande vrijdag begint de maand Tammoez. Met daarin de vastendag van 17 Tammoez.

Hasjeem heeft beloofd dat deze en de andere treurige vastendagen in het Joodse jaar - dus

uitgezonderd Jom Kippoer – met de komst van de Masjieach feestdagen zullen worden.

Beloofd is beloofd.

Dus - positief hopend en denkend - wenst rabbijn Vorst u een fijne, sfeervolle Sjabbat en een gehéél

blije, vreugdevolle maand Tammoez!

! ! ! S J A B B A T S J A L OM O E M E W O R A CH ! ! !

! ! ! C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H ! ! !

Comments


bottom of page