top of page

KOHELET

KOHELET Op de Sjabbat in deze vreugdeweek wordt het boek Kohèlet gelezen, Prediker, door koning Sjelomo-Salomo geschreven: ‘IJdelheid der ijdelheden!’ merkt hij op. ‘Wat is de zin van ons bestaan?’ vraagt deze wijze koning zich af. En na twaalf hoofdstukken van bezinning en overweging komt hij tot de volgende conclusie: ‘Sof dawar – de eindconclusie: alles wordt gehoord, heb ontzag voor G.d, neem Zijn voorschriften in acht, want dat is het waarom het in het mensenleven gaat.’ Enigszins in de stijl van Kohèlet heeft het Sociaal-Pastorale Team van de Joodse gemeente Amsterdam enkele jaren geleden een eigentijdse ‘variant’ aan jongeren uitgedeeld:


Je bent jong

je bent sterk

de zon schijnt

je staat op het gras

en verwacht je vrienden

je gaat er een heerlijke dag van maken,

een joodse dag:

jom ha voetbal


Waar dat voetbal op slaat weten we allemaal,

maar waar halen wij dat joodse vandaan?

En waarom?


Is joods zijn:

lekker samen op de grasmat?

heeft het iets te maken met je moeder?

haar soep of zo?

je vader dan?

houdt hij ook van ajax?


Nee, joods zijn heeft te maken met

heden, verleden en toekomst.

jouw heden

jouw verleden

jouw toekomst.


Je maakt deel uit van een volk, een cultuur, een geloof.


in hoeverre…? dat bepaal je zelf (?)

hoe…? dat bepaal je zelf (?)


het heden, het verleden en de toekomst

dit alles

is afhankelijk van jou

je betrokkenheid en

je kennis


Als jij loslaat

laat je je joodse toekomst los

en ook je joodse verleden


Je kúnt je vasthouden en

wij kunnen je daarbij helpen.


Wij hebben jou ook nodig

want zonder individuele deelname

van iedere individuele jood

houdt de joodse gemeenschap op te bestaan


Bel voor een individuele kennismaking

rabbijn Ies Vorst, rabbijn Jehoeda Vorst, Chaja Italiaander


Tel: 6460046

xxxxxxxxxxxxxx


Uit de JAD ACHAT brochure:


Ho’sjanna Rabba הושענא רבה


De zevende dag van Soekot heeft een speciale naam: Ho’sjanna rabba.

Het is de dag dat het uiteindelijke G.ddelijke besluit voor het komende jaar wordt vastgesteld en bezegeld. Ho’sjanna betekent: ‘breng toch redding’.


De ingaande avond/nacht wordt vaak lerend doorgebracht.


Sjeminie Atsèrèt שמיני עצרת


Meteen na de tweede jomtov-feestdagen en vijf tussendagen van Soekot begint een ander feest dat Soekot als het ware afsluit: Sjeminie Atsèrèt, het Slotfeest, (zie Leviticus 23:36).

Gedurende dit feest wordt een speciaal gebed om regen gezegd. Want in Israel hoopt men dat rond deze tijd de eerste regen te vallen na een lange droge zomer. Ook buiten Israel wordt dit gebed gezegd; een van de vele bewijzen van de verbondenheid van joden overal ter wereld met het joodse land.


Opperrabijn Rudelsheim schrijft:


Het woord Atsèrèt, dat wij met slotfeest vertalen, is afgeleid van een Hebreeuwse stam, die eigenlijk terughouden betekent. Atsèrèt is, naar de verklaring van onze geleerden, de dag waarop G.d ons nog bij Zich terughoudt, opdat wij bij het einde der feesten nog eenmaal de verheven indrukken die zij wekken, in onze ziel opnemen, op ons gemoed laten inwerken en, met onze gedachten gericht op Tora en Openbaring, de toekomst tegemoet treden.


Naar de traditie staat het Slotfeest in overeenkomstige verhouding tot het Loofhuttenfeest als het Wekenfeest tot Pesach.

Zoals wij op het Pesach-feest onze lichamelijke bevrijding herdenken en op het Wekenfeest onze geestelijke verlossing door de Openbaring op Sinai, zo vieren wij het Loofhuttenfeest ter herinnering aan lichamelijk behoud en het Slotfeest uit dankbaarheid voor ons geestelijk behoud. Wij verheugen ons op dit feest over het eeuwig bezit van de Tora, bron van leven en behoud van Israels ziel, ee daarom heet ook dit feest, evenals Soekot, Zeman Simchateenoe, ‘tijd van onze vreugde’.

Comentários


bottom of page