top of page
  • Video

KIE TISA 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*Een ander beoordelen? Wat je van een ander ziet, zijn misschien alleen de verkleed-kledingstukken van die ander. Dat is niet hij/zijzelf! Een niet te laat verlate Poeriem gedachte.


*Over kledingstukken gesproken. U krijgt informatie over de ‘kledingstukken’ waarin de Nèfesj Ha’Ellokiet – de G.ddelijke ziel – zich naar buiten zichtbaar maakt. Maar ook de ‘kledingstukken’ van de Nèfesj HaBahamiet – de Dierlijke ziel in ons. Het zijn de twee elkaar bestrijdende nèfesj-zielen die ons doen leven. Een levenslang gevecht. Nuttig om daarvan op de hoogte te zijn.


*Helaas, de geschiedenis van het Gouden Kalf wordt in de sidra van deze Sjabbat uitgebreid verteld. Hoe te verklaren dat de broer van Mosje, Aharon, een leidende figuur bij deze gebeurtenis was?! U hoort een psychologisch bijzonder antwoord.


*Al met de Pesach-Schoonmaak (met Hoofdletter!) begonnen? Na Poeriem komt immers Pesach! Daarom nu al een met Pesach straks toepasselijke vraag: ‘Tot welke groep Seider-avond-zonen behoort u: ‘Bent u een wijze Chacham? Een slechte Ra’sja? Een eenvoudige Tam? Of een Sje’eeno jodee’a lisj’ol-zoon, die nog geen vragen stelt?’ U hoort een meervoudig antwoord. Leerzaam en inspirerend.


*In de sidra van deze Sjabbat: ‘Buig niet voor een andere - AgeeR - god.’ In de Tora is het woord ‘ageer’ hier met een extra grote letter reesj geschreven. Een andere, wel meest bekende Tora-tekst: ‘Sjema Jisraeel Hasjeem Ellokeenoe Hasjeem èchaD.’ Daar is het woord ‘`echad’ met een extra grote letter dalèt geschreven. U hoort een schitterende uiteenzetting over de eerste en de laatste letters van het Aleph-Beeth. Wow!


*Gelezen over het Gouden Kalf. De Rode Koe komt de rommel opruimen. Een diepzinnige opmerking.


*Marbiem besimcha – meer vreugde. Die opdracht geldt de hele maand Adar.

M E E R V R E U G D E en een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst!!!

Comments


bottom of page