top of page
  • Video

KIE TISA 5777

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


'Emmes- waar' zeggen wij soms om te benadrukken dat iets werkelijk waar is. Want 'emmes-emmet' betekent 'waar'.

Maar wat heeft dat te maken met de 9e sidra in Sjemot-Exodus die deze Sjabbat gelezen wordt? U krijgt uitgebreid antwoord.

Bijna jaarlijks spreekt rabbijn Vorst zijn verbazing uit hoe de sidra Kie Tissa ongebruikelijk in de zeven parsjiejot is verdeeld. Duidelijk dat daar een diepere bedoeling achter zit. (Tussen haakjes: grappig woord 'empathie'. Althans zoals het woord u wordt uitgelegd.)


Wanneer een deel van het volk aan de voet van de berg Sinai een gouden kalf aanbidt, vertoeft Mosje nog steeds boven op de berg. G.d gaat 'gewoon' verder met de les en geeft uitleg van de Schriftelijke ToraTekst! Verbazend, toch? Wat kunnen wij daaruit leren?

G.ds Attributen; het systeem van eigenschappen dat G.d Zich heeft 'aangemeten' om de wereld te scheppen en de wereld aan de hand daarvan richting te geven. Het zijn zeven Gevoelsmatige en drie Verstandelijke Manifestatie Vormen. Daarover wordt in het derde hoofdstuk van het boek Tanya gesproken. U hoort wat de afkorting 'ChaBaD'' eigenlijk betekent. Stereometrie en Beschrijvende Meetkunde komen daarbij ter sprake.

Rabbijn Vorst en zijn vrouw zijn uitgenodigd bij een barmitswa-viering. De barmitswa-jongen heet Zalman. En wat dacht u waarover rabbijn Vorst waarschijnlijk - tenzij hij alsnog, zoals vaker, van gedachten verandert - gaat spreken? Over het G.ds Wonder van de zalm...

Het is deze Sjabbat tevens Parsjat Para. Het oog is gericht op het komende Pesach Feest. En de daaraan voorafgaande PesachSchoonmaak. Wat was ook weer de raad die de heren krijgen hoe hun vrouw bij deze Schoonmaak Klus optimaal te helpen?

Succes ermee. En intussen gewenst een

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

PS Maandagavond, uitgaande Poeriem Sjoesjan - Sjoesjan, hoofdstad van Perzie - ging bovenstaande tekst 'ter perse'. Vóór de verkiezingen dus.

Comments


bottom of page