top of page
  • Video

KIE TISA 5773

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Rabbijn Vorst verbaast zich hoe de 10 1/2 bladzijden tekst in het choemasj van Dasberg over de 7 parsjiejot van deze sidra zijn verdeeld. Uitleg volgt; een levensles!


Hoe is het mogelijk dat zo kort na de G.ddelijke openbaring op de berg Sinai een deel van het volk een Gouden Kalf gaat aanbidden?! Opnieuw volgt een levensles.


Probleem: Wat is er mooier, verhevener dan een Heiligdom - het Misjkan, de Tabernakel - voor G.d te mogen bouwen?! Daarvoor mag de Sjabbat toch wel opzij worden geschoven?! Niet dus...


Sjabbat: 'Dit mag niet. Dat mag niet. Wàt een dag! Bah!'


Sjabbat: 'Dit hoeft niet. Dat hoeft niet. Heerlijk: geen telefoon, geen e-mail, geen boodschappen, geen huiswerk. Wàt een dag!'


Rabbijn Vorst legt uit waarom op deze Sjabbat ook Parsjat Para over de Rode Koe wordt gelezen. Hij citeert 'stirring texts' van de profeet Jechezkeel in de haftara. Misschien al gedeeltelijk vervuld. Maar wij kijken uit naar de algehele vervulling. Spoedig in onze dagen!Comentários


bottom of page