top of page
  • Video

KEDOSJIEM 5781

ACHAREE MOT – KEDO’SJIEM 5781 een samenvatting

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

voor de film:

https://vimeo.com/538769150

www.vorstelijkjodendom.nl

*Opnieuw twee sidrot-Tora-teksten deze Sjabbat. Met de namen ‘Acharee Mot – Kedo’sjiem’.

Te vertalen met: ‘Na de dood - na het sterven zijn het heiligen’.

Wel en niet verwonderd wordt bij deze twee sidra-namen stilgestaan.

*Aansluitend bij die gedachten:

de dag na de komende Sjabbat is het 13 Iejar; het zal dan 76 jaar geleden zijn dat de moeder van rabbijn Vorst in de beruchte trein van het zgn. Verloren Transport (zie o.a. meer daarover op internet) ‘vermoord-overleed’.

Over dit alles sprak rabbijn Vorst kortgeleden op 29 Niesan/12 april bij de herdenkingsplechtigheid in voormalig Kamp Westerbork.

Meer dan een miljoen TV-kijkers hoorden hem, een overlevende, bewogen zijn tekst uitspreken.

Dat was ter gelegenheid van de bevrijding van Kamp Westerbork. Op die datum -76 jaar geleden - door de Canadezen.

U hoort een deel van zijn emotionele toespraak. Hij spreekt o.a. over het G.dsGeloof van zijn vader. Indrukwekkend.

En over zijn eigen G.dsGeloof.

Hij leest een opmerkelijke tekst voor, die hij al eerder opnam in zijn boekje ‘Over Pijn Zingen – Overpeinzingen na het verlies van een geliefde’.

*’Kedo’sjiem tiejoe – heilig zullen jullie zijn.’

Een dagelijkse opdracht in de sidra van deze week.

Naar jezelf gericht. En naar de ander.’

Deze tweede sidra van deze Sjabbat geeft daarvoor wettelijke adviezen.

Tevens om dat te bereiken wordt u gewenst een

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

voor nog meer Joodse informatie: www vorstelijkjodendom.nl

PS. Rabbijn Vorst stelt het op prijs uw mening te weten:

Doorgaan met deze PORSCHE-PARSCHE van de WEEK teksten? Of stoppen ermee?

Adviezen? Eitses? Mail naar rabbivorst@gmail.com. Bij voorbaat dankt hij u hartelijk.Комментарии


bottom of page