top of page

JOODSE VERBROEDERING?

JOODSE VERBROEDERING?


De verbroederde mensheid – dat is nog steeds toekomstmuziek. En hoe zit het met verbroedering in joodse kring?


Voor Jad Achat, de educatieve afdeling van het Nederlands Israëlitisch kerkgenootschap, mocht ik brochures over de joodse feestdagen samenstellen.

Waarvan mijn goudkleurige Chanoeka brochure - duizendvoudig herdrukt - wel de bekendste is.

Over de loelav-plantenbundel en ‘ joodse eenheid vanuit verscheidenheid’ staat in de Soekot-brochure na een korte uiteenzetting over de soeka het volgende:


Er zijn verschillende verklaringen wat betreft de symboliek van deze vier plantensoorten. Een verklaring is gebaseerd op de eigenschappen van de planten: de dadel van de dadelpalm is heerlijk van smaak, maar ruikt niet. Te vergelijken met iemand die veel Tora-kennis heeft maar weinig goede daden doet. De myrthetakjes, die heel lekker ruiken maar geen smaak hebben symboliseren joden met weinig Tora-kennis en veel goede daden. De wilgentakjes staan voor degenen die geen Tora-kennis

hebben en weinig goede daden doen, terwijl de etroĝ, een lekker ruikende vrucht èn smakelijk, het ideaalbeeld geeft: joden die veel goede daden doen en een brede kennis van Tora hebben. Samengebonden in de loelav symboliseren de vier soorten het hele joodse volk; door één van de vier soorten ‘af te wijzen’ is het voorschrift niet te vervullen, en is er van joodse eenheid geen sprake.

Comments


bottom of page