top of page
  • Video

JITRO 5781


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*Het meisje keek omhoog. En toen… Goed voorbeeld doet goed volgen.


*’Anochie Ha’Sjeem Ellokècha – Ik ben Hasjeem jouw G.d.’ Deze woorden in de sidra-Toratekst van deze Sjabbat zijn niet alleen bedoeld als openingszin van de Asèrèt Hadi’brot – de Tien Uitspraken/Geboden,als kennismaking als het ware,maar ook als gebod, als voorschrift, als opdracht. In dit verband vertelt rabbijn Vorst uitgebreid over zijn briefwisseling met een hoogleraar wiskunde uit Delft. Hij schreef deze: ‘U bent wiskundige. Ik ben er zeker van dat u enthousiast, soms sprakeloos bent over het prachtige ‘verschijnsel’ van de wiskunde… ‘Is de wiskunde niet ook een bewijs voor het bestaan van een OpperWiskundige? ‘Met daarbij de formulering van Einstein: G.d is de n+1e dimensie.’ Uit het professorale antwoord: ‘Ik ben klaar met een nieuw artikel. Er staan prachtige dingen in, waarin ik echt de scheppende hand van G.d zie. ‘Ik heb met veel genoegen uw reeks artikelen “De Evolutie van de Eiffeltoren” gelezen. Ik zal er anderen, ook jongeren, op wijzen.’


*De Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson ztsl. koos indertijd 12 basisteksten van het Jodendom om aan opgroeiende kinderen te leren. Maar zeker ook geschikt voor volwassenen die zich op latere leeftijd van hun Joods-zijn bewust worden. De eerste twee van deze twaalf teksten worden door rabbijn Vorst toegelicht. Het beluisteren zeker de moeite waard.


*Gebeurd in Israel. Een ouderloze jongeman heeft zich met een ouderloos meisje verloofd. Mazzeltov! Maar wie zal de kosten van de choepa-huwelijksplechtigheid en de feestmaaltijd daarna betalen? Wow! Wat gebeurd er bij de Kotel-Klaagmuur! Geen geklaag deze keer. Een G.ds Wonder! U wordt een fijne Sjabbat gewenst:

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C HComments


bottom of page