top of page
  • Video

JITRO 5777


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Verbijstering! Hoe is het mogelijk dat een para'sja van de Tora 'Jit'ro' wordt genoemd?! Immers, Jit'ro was een afgodendienaar en adviseur van Pharao!


Blijf luisteren; wind u niet op! Niet 613 - het beroemde getal, waar zelfs een Geheim Agent naar is genoemd - maar 620 is het aantal letters van de Asèrèt Ha'di'brot - de Tien Uitspraken. Terecht; want G.d liet bij de Openbaring bij de berg Sinai weten wat Hij van de gehele mensheid verwacht. Het zijn de Twee Takenpakketten:

- het Takenpakket

- bestaande uit 613 wetten - voor de leden van het Joodse volk en - het Takenpakket voor de Noachiden - bestaande uit 7 (en uitgewerkt uit ca. 70) wetten. Daarom: 613 + 7 = 620. En, bovendien, 620 is de getalwaarde van het Ivriet woord kèter dat kroon betekent. Dus: 613 + 7 = 620, G.ds Koningschap over de gehele mensheid! 'Houd de Sjabbat' is nummer 4 van de 10. 'Eer Vader en Moeder' is nummer 5 van de 10. Wat te doen als de vervulling van het ene voorschrift de vervulling van het andere voorschrift in de weg staat? De beroemde Doebener Maggied licht het halagische antwoord toe aan de hand van een aansprekende parabel.


Wat betreft de Sjabbat vertelt rabbijn Vorst hoe de Joodse leraar Gavrie'el Saiedov er in slaagde ondanks het Sovjet-verbod toch in het toenmalige Rusland de Sjabbat te houden. Inspirerend! Let op: wij hebben niet één nèfesj-ziel maar twee. De nèfesj habahamiet = dierlijke ziel en de nèfesj ha'èllokiet = de G.ddelijke ziel. Zo wordt dat meegedeeld in het 1e en 2e hoofdstuk van het boek Tanya.


Volgende week hoopt rabbijn Vorst daar verder op in te gaan. [Bijgaand maakt hij u attent op de komende cursus 'De Wereld van de Ziel' van het Joods Lern Instituut. Zeer de moeitewaard. Gegeven in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Heemstede, Almere, Nijmegen en Eindhoven. Voor verdere informatie: chabad.nl/jli ] En daar was rabbijn Vorst - vorige week - weer met het G.dsWonder van zijn appelpit! Toe Bisjwat mag dan voorbij zijn, hij laat u er toch nog even aan proeven: de Fruitmand der Mensheid.

Comments


bottom of page