top of page
  • Video

JITRO 5774


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Jit'ro was de schoonvader van Mosje. Hij wordt ook met andere namen genoemd.. In de Tora is een naam niet zomaar een naam; een naam heeft een diepere betekenis. Hoe zit dat met de schoonvader van Mosje? Rabbijn Vorst geeft een toelichting.


Mizmor-psalm 63 is deze week een van de mizmoriem in het wekelijks PsalmProgramma. Koning David moet vluchten. Hij bevindt zich in de'dorre woestijn van Juda. Hoe verlangt hij er naar weer in G.ds Heiligdom te mogen vertoeven! U hoort een prachtige gedachte over dit verlangen zoals de Ba'al Sjem Tov dat verwoordde.


'Anogie Ha'Sjeem Èllokèga - Ik ben Ha'Sjeem, jouw G.d.' In de Tanya- tekst van deze week wordt dieper ingegaan wat het Jodendom onder de Eenheid van G.d verstaat. In wezen is het enige dat werkelijk bestaat G.d. Diepere denkers onder de atoomgeleerden komen tot eenzelfde conclusie. Rabbijn Vorst zegt over een bijzondere collectie brillen te beschikken. Steeds blijkt er een diepere werkelijkheid te bestaan. En inderdaad: 'Een od mil'wado - Er is niets anders dan Ha'Sjeem.

Comments


bottom of page