top of page

HAKAFOT-OMMEGANGEN WELKE TEKST OP WELKE DAG

HAKAFOT-OMMEGANGEN WELKE TEKST OP WELKE DAG


Soekot duurt zeven dagen. Op de zevende dag, Ho’sjanna Rabba, worden ’s morgens in sjoel zeven hakafot-ommegangen rond de biema-verhoging gemaakt.


Op Sjabbat wordt géén hakafa-ommegang gemaakt.

Wel zegt men een speciaal Ho’sjanna-gebed: אום נצורה כבבת (blz. 303/459)


Op de resterende vijf dagen wordt steeds één hakafa gemaakt.


Wat betreft het bijbehorende Ho’sjanna-gebed is de formulering in oude machzoriem soms nogal ingewikkeld. Bijvoorbeeld:

-‘Keel lemo’sja’ot zegt men op de tweede dag wanneer deze op dinsdag of woensdag valt.

Wanneer de tweede dag op zondag valt, zegt men E’èrog Sjoe’ie.’

-‘Wanneer de eerste dag Chol Hamo’eed op woensdag of donderdag valt, zegt men Om anie goma. Valt deze dag op maandag, dan zegt men Keel lemo’sja’ot. Is het Sjabbat dan zegt men Om ne’tsoera kewawat.’


Hier volgt een meer eenvoudige formulering (de bladzijden verwijzen naar het machzor-gebedenboek, uitgegeven door het N.I.K). Immers, de Ho’sjanna-gebeden van de hakafot-ommegangen hebben ieder jaar dezelfde vaste volgorde:


E’èrog sjoe’ie op de 1e hakafa –dag אערוך שועי blz.305

Keel lemo’sja’ot 2e hakafa –dag למושעות א-ל 305 en 455

Om anie goma 3e hakafa–dag אום אני חומה 457

Ewen sjetieja 4e hakafa –dag אבן שתיה 457, 459

Adama mee’èder 5e hakafa –dag אדמה מאדר 459


Om ne’tsoera kewawat op Sjabbat: אום נצורה כבבת 303 en 459

Comments


bottom of page