top of page
  • Video

EEKEV 5779


de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK


*Ma Hasjem Ellokèga sjo’eel mee’imag – ‘Wat vraagt G.d van jou? Alleen maar ontzag voor Hem te hebben.’

‘Alleen maar?’ vraagt de Talmoed/Gemara. ‘Is dat dan slechts een kleinigheid?’

‘Inderdaad; voor Mosje is dat een kleinigheid.’

Al eerder zijn deze vragen en antwoorden ter sprake gekomen. Het betreft het geloof in het bestaan van een Hogere Macht.


Rabbijn Vorst citeert daarbij nu uit zijn onlangs herdrukte boekwerkje ‘Over Pijn Zingen – Overpeinzingen na het verlies van een geliefde’ en somt – in het hoofdstuk ‘Waarom ik geloof en weet’ - verschillende benaderingen op die hem doen concluderen dat er inderdaad een Totstandbrenger / Superorganisator / Instandhouder is die logischerwijze niet anders kan zijn dan Boven-tijdelijk, Boven-ruimtelijk en Alles-omvattend.


Tenslotte komt ook de naam van de sidra van deze Sjabbat ter sprake: Eekev. Het woord betekent hiel. Weer gevolgd door op te merken dat het verschijnsel ‘staan en het lopen’ - waar meer dan honderd samenwerkende spieren en pezen voor nodig zijn – als een licht kan worden beschouwd, dat er sprake is van een G.dsWonder. Zo krijgt de uitdrukking ‘de hielen lichten’ een positieve, stralende betekenis…


*Een stukje fanmail – vorige week al vermeld - wordt aansluitend voorgelezen, gevolgd door de vanzelfsprekende wens voor een

! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

en natuurlijk graag weer tot volgende week


Comments


bottom of page