top of page

DRIEVOUDIGE LEER

DRIEVOUDIGE LEER


OTSAR HATORA WEHATALMOED is een G.DSDIENSTIG HANDBOEK dat door M.L. van Ameringen uit het Duits werd vertaald. In het in 1872 gedrukte boek vond ik de volgende tekst over de loelav en het Soekotfeest in het algemeen:


Omtrent de betekenis van een en ander menen geleerden, dat deze bundel ons herinnere, dat wij geen schepsel te gering moeten achten: de wilg en de schone welriekende vrucht van de prachtigste boom, dat wil ons zeggen dat de geringe zowel als de voorname voor G.d gelijk zijn.


Het Loofhuttenfeest strekt ons tot een drievoudige leer:


- dat wij ons in tijden van geluk aan een eenvoudig leven gewennen, op deze vreugdedagen onze met alle praal getooide woningen verlaten en ons in een met loof gedekte eenvoudige hut terugtrekken.


- dat wij als sterfelijke mensen onze vergankelijkheid steeds voor ogen moeten hebben. Zoals wij ons nu aan de vaste welgemeubelde kamers onttrekken en ons in een broze hut bergen, zo zullen wij ook eens de grote wereld met verleidelijke geluksgoederen verlaten en in de broze planken woning van het graf onze intrek nemen.


- dat dit feest ons opwekt tot dankbaarheid jegens onze hemelse Weldoener en tot milddadigheid jegens armen.

Comments


bottom of page