top of page
  • Video

DEWARIEM 5781

*Aanstaande Sjabbat – die de speciale naam draagt van Sjabbat Chazon, naar het eerste woord van het zo diepdroevige Tenach-Bijbelboek Eecha-Klaagliederen, is de meest ‘droevige’ Sjabbat van het Joodse jaar.

Dan, ‘uitgerekend’ op die droevige Sjabbat, wordt - wat betreft de sidra van de week - met het

laainend lezen van het vijfde Tora-boek Dewariem-Deuteronomium begonnen.

En dat boek Dewariem - en daarmee de hele Tora - wordt uitgelezen ‘uitgerekend’ op Simchat Tora, Vreugde der Wet. En dat gebeurt tijdens de méést vreugdevolle sjoeldienst van het Joodse jaar!

Beschouwelijk heel leerzaam.

*Rabbijn Vorst zet uiteen dat er verschillende minhagiem-gewoonten bestaan - en waarom - wat betreft het beleven van deze bijzondere Sjabbat. Vooral speelt de vraag of er wel of niet tijdens de sjoeldiensten mag worden gezongen?

Men wordt geacht zich aan de traditionele minhag, de plaatselijke gewoonten, te houden.

*Wat betreft de Sjabbat-maaltijden, deze mogen zonder meer vrolijk en overvloedig zijn. De laatste maaltijd, voorafgaand aan het vasten, moet zelfs herinneren aan de maaltijden die koning Sjelomo in zijn paleis kreeg voorgezet.

Rabbijn Vorst stelt zich levendig voor hoe de vele vrouwen van deze koning samen in de paleiskeuken de maaltijd stonden te bereiden. Die zullen zeer zeker bijzonder smakelijk zijn geweest…

*Een indringende vraag: de Megillat Esther - Rol van Esther - moet door een speciaal daartoe

opgeleide sofeer-schrijver op perkament worden geschreven.

Waarom eigenlijk wordt de Megillat Eecha - de Rol van het Klaaglied - niet ook op perkament

geschreven?!

U hoort een schitterend antwoord op deze vraag!

*Vorstelijke wensen:

! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M W O R A C H ! ! !

En mocht de profeet Elia de komst van de Masjiach intussen nog niet hebben aangekondigd,

dan wordt u voor aanstaande zondag gewenst

! ! ! EEN GEZONDE VASTEN en EEN GEZONDE AANBIJT ! ! !Commentaires


bottom of page