top of page

De Evolutie van de Eiffeltoren #8 - En toen ging de deur open...


Gegil. Verbijstering. Ongelooflijk. Dat kan niet!


Wat was er aan de hand? Wie kwam daar binnen?


Laat ik bij het begin beginnen. Elsje had over mij verteld. Aan haar leraar biologie.

En die had mij uitgenodigd om voor haar klas 5 VWO mijn verhaal te doen.


Als uitgangspunt besprak ik mijn artikel ‘DE EVOLUTIE VAN DE EIFFELTOREN’, het artikel dat ik aan Elsje te lezen had gegeven. Ik maakte de leerlingen attent op mijn drie uitgangspunten daar:


AFSPRAAK VOORAF

• Ik wil benadrukken – vreemd misschien voor een rabbijn – dat wij G.d er voorlopig buiten laten. • De Evolutietheorie wil ik namelijk zuiver op wetenschappelijke gronden benaderen en beoordelen. • Afhankelijk van het resultaat en de conclusies kunnen wij dan later eventueel bekijken of het bestaan van G.d als Schepper wel of niet nodig is om het ontstaan van leven enz. te verklaren.


Zo sta ik voor de klas. Plotseling:


‘U moet mij niet kwalijk nemen. Maar…’


Het is een van de leerlingen. ‘U moet mij niet kwalijk nemen, meneer de rabbijn. U zegt dat nou wel zo mooi, maar ik weet zeker dat u straks via een achterdeur toch de Schepper binnen laat komen.’


Vragend trek ik mijn wenkbrauwen op.


‘U kunt niet anders!’


‘Waarom niet?’


‘Omdat u rabbijn bent. Met alles erop en eraan. Keppel. Baard. Tsietsiet-draden opzij. U kunt zich niet permitteren de ‘Theorie van Evolutie zonder G.d’ als waar te accepteren. Want dan wordt u werkeloos. U hebt vrouw en kinderen. Graag brood op de plank. Dus. En hetzelfde geldt voor alle andere rabbijnen!’


‘En jij; jij accepteert de Evolutietheorie wel als waar?’


‘Natuurlijk! Alle grote wetenschappers zijn het daarover eens.’


Ik kijk Ard – zo heet de jongen – aan. ‘Alle grote wetenschappers?’


‘Zeker! Ik noem u Darwin, natuurlijk Charles Darwin. Richard Dawkins. Stephen Jay Gould. En nog zo veel meer. Allemaal overtuigde atheisten!’


‘Heb je het boek ‘ARROGANT’ gelezen,’ vraag ik. ‘Van professor Roland Meester? En het boek ‘SCHITTEREND ONGELUK of SPOREN VAN ONTWERP’ van o.a. de hoogleraren Lever, Sussenbach, Dekker, Van den Beukel? ‘


Ard schudt zijn hoofd ontkennend. Niet gelezen.


‘En ken je de boeken ‘SCIENNCE & JUDAISM’ en ‘NOT BY CHANCE!’ van de wetenschappers Brandstadter en Spetner?’


‘Ook niet. Maar wel Amanda Gefter’s bestseller ‘IN EINSTEINS ACHTERTUIN’ over het ontstaan van het heelal. John Wheeler, Niels Bohr, Frank Wilczek, Micael Brooks.’

Ard vat het spotlachend samen: ‘G.d komt in EINSTEINS ACHTERTUIN niet voor!’


*******************


En ja, toen ging de deur open…


Gegil. Verbijstering. Ongelooflijk. Dat kan niet!


Het was Einstein die binnenkwam! Albert Einstein himself!


Wie is ongevraagd mijn achtertuin binnengestapt? Wie durft te beweren dat G.d niet in mijn achtertuin aanwezig zou zijn?’


Einstein is duidelijk opgewonden. Bijna schreeuwend: ‘Ik een atheist? Er zijn mensen die zeggen dat er geen G.d is. Maar wat mij echt kwaad maakt, is dat ze mij citeren om hun gelijk te halen.’


Ik haal diep adem. Het is ook niet niets om deze grote geleerde aan te spreken.


‘Er wordt zelfs beweerd dat u het atheisme van anderen belachelijk maakte als een vorm van hypocrisie.’


Klopt.’


‘Hoe denkt u zelf over het bestaan van G.d?’


‘Ik vergelijk de mens met een kind in een gigantische bibliotheek vol boeken in een vreemde taal. Het kind begrijpt dat iemand die boeken geschreven moet hebben en vermoedt een vage, mysterieuze ordening, maar kan deze niet doorgronden. Precies zo staan wij, hoe intelligent ook, tegenover G.d.’


Ik kijk Ard aan. De arme jongen staat daar met de ogen neergeslagen. Beschaamd. Maar gelukkig, toch, om helemaal zeker te zijn, stapt hij op Einstein toe en vraagt: ‘U bent er dus van overtuigd dat er een Schepper is?’


‘In de eenvoud en de schoonheid van de natuur zie ik het bewijs van een G.ddelijk ontwerp. Als ik een theorie bezie, verplaats ik mij in G.ds gedachten.’


En terwijl hij kijkt naar Ard, maar zich tegelijker tijd tot de hele 5VWO klas richt, verklaart de misschien wel allergrootste wetenschapper aller tijden: ‘Volgens mij zijn er twee manieren om te leven: doen alsof niets een wonder is, of doen alsof alles een wonder is.’


En overtuigend besluit Einstein: ‘Ik geloof in het laatste.’


‘Bye!’


Dan is Einstein verdwenen. Allen perplex achterlatend.


Alleen ik loop hem snel achterna…

Comments


bottom of page