top of page

De Evolutie van de Eiffeltoren #28 - Oh la la


Afspraak is afspraak. Dus ben ik op de afgesproken tijd op school. Maar geen 5VWO-ers te zien. Verder blijkt er geen klaslokaal beschikbaar te zijn. Dus ga ik naar de aula. Ook bezet. In ieder geval, de toegangsdeuren van de aula zijn gesloten. Oh la la! Wat nu? Daar komt de leraar biologie met de sleutel aangelopen. Hij opent de deuren en….daar zitten mijn 5VWO-ers - Elsje, Ard, Sonja, Beeldschoon-Audrey - en nog veel meer leerlingen. En leraren! ‘Geachte rabbijn, wij hebben u gevraagd een joodse visie te geven wat betreft de Evolutietheorie. Evolutie is bewezen, wordt beweerd. Het is de vrij algemeen geaccepteerde visie van onze maatschappij. Is dat ook de joodse visie? ‘Wij hebben u benaderd en u gevraagd een joodse visie te geven. U bent rabbijn én ingenieur. Dus gingen wij ervan uit dat u de vraag zou kunnen beantwoorden of de Evolutietheorie wel of niet in strijd is met wat de Tora – de Bijbel – vertelt? ‘Elsje en haar klasgenoten hebben genoten. U hebt ze aan het denken gezet. Een wereld is voor hen opengegaan. En niet alleen voor hen, maar ook voor veel anderen. Op internet worden uw uiteenzettingen over ‘De Evolutie van de Eiffeltoren – op zoek naar het mechanisme’ door velen gevolgd. Joodse en nietjoodse lezers. ‘Daarvoor hebben wij u willen bedanken. Daarvoor zijn wij hier. Applaus!’ ‘Ik ben overrompeld, beduusd van deze verrassende ontvangst,’ neem ik het woord.’ En ik ben heel blij met de vele positieve reacties die ik op mijn uiteenzettingen over ‘Evolutie - wel of niet - versus Schepping’’ heb ontvangen. ‘Eva of Evo-lutie’. Ik hoop dat ook wetenschappers erkennen:

“Wat wij wetenschappers weten is dat wij weten dat wij niet alles weten!”


***********************

Het is een soort receptie die mij wordt aangeboden. Met hapjes en drankjes. Besluitend neemt de leraar biologie opnieuw het woord: ‘Nogmaals bedankt. En in het geval dat u opnieuw een G.dsWonder tegenkomt, laat het ons weten. In het kader van uw formulering daarstraks: “Wat wij wetenschappers weten is dat wij weten dat wij niet alles weten!” ‘Raak!’ spring ik op. ‘U wordt op uw wenken bedient.’ Vol verwondering de aula! Oh la la! En ik leg de leraar en de andere aanwezigen het G.dsWonder uit dat wij zojuist hebben mogen aanschouwen: ‘Die formulering van “Wat wij wetenschappers weten, enz.” was in mijn gedachten opgekomen. Mijn hersenen – met 100 triljoen verbindingen! - gaven nu instructies aan mijn spraakorgaan – een wonderbaarlijk orgaan, bestaande uit o.a. het strottenhoofd, negen stukjes kraakbeen, de stembanden - en aan mijn longen, ook een wonderbaarlijk orgaan - want zonder te ademen kan je immers niet spreken - en ik sprak die woorden uit. Eind fase 1. ‘Die woorden werden door u opgevangen. Hoe? ‘Via uw gehoororgaan, ook weer zo’n wonderbaarlijk orgaan, waarin zich het trommelvlies, hamer-aambeeld-stijgbeugel en het slakkenhuis bevinden. En niet te vergeten de 4000 smeerklieren in de gehoorgang. Die er zijn om stof, insecten en andere indringers buiten te houden. En dat alles rechts en links in het hoofd. ‘Via uw gehoorzenuwen – 20.000 haarvormige zintuigcellen met haren - kwam het door mij gesprokene in uw hersenen terecht. U werd zich daarvan bewust. De tekst werd in uw geheugen opgeslagen. Eind fase 2. ‘Daarna wilde u die woorden reproduceren. Om die woorden te kunnen uitspreken activeerde u uw geheugen - ons geluidsarchief bestaat uit zo’n 500.000 signalen - en uw hersenen gaven opdracht de tekst uit te spreken. Uw spraakorgaan en uw longen volgden de instructies op. En u sprak. Dat was eind fase 3. ‘En ik, op mijn beurt, ving uw tekst op. Dat gebeurde via mijn oren (en via mijn fantastisch ingenieuze gehoorapparaatjes – ook niet vanzelf ontstaan) en zo werd ik mij van uw woorden in mijn gedachtencentrum bewust. Eind fase 4. ‘Het is díé aaneengesloten reeks van G.dsWonderen waarvoor ik zo net opsprong.’ Het is stil in de aula. Geconfronteerd worden met G.dsWonderen, daar word je inderdaad stil van.

************************************

Na een snack en een smak wordt er nog wat nagepraat. Ik maak van de gelegenheid gebruik de aanwezigen attent te maken op het boek ‘Het koninkrijk van de taal’, geschreven door de beroemde Amerikaanse schrijver Tom Wolfe. Hij laat ons in dat boek weten dat wetenschappers van wereldnaam – waaronder de waarschijnlijk wel meest bekende taalwetenschapper Noam Chomsky – na zestig jaar onderzoek - tot de conclusie zijn gekomen dat hun niet is gelukt om het vermogen van de mens te kunnen spreken en het bestaan van het verschijnsel taal evolutionair te verklaren.

*************************************

Ik neem afscheid van mijn 5VWO-ers: ‘Wij houden contact. Als jullie interessante nieuwtjes tegenkomen, laat mij dat alsjeblieft weten. Ook van mijn kant hoop ik jullie op de hoogte te houden. En de beloofde teksten ga ik jullie mailen. ‘Dag Ard, dag Sonja, dag Audrey, dag Elsje!’

Comments


bottom of page