top of page
  • Video

CHOEKAT 5781de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*Een druk programma deze week in de parasja:

het voorschrift van de Rode Koe/ ‘aansluitend’ het sterven van de profetes Mirjam Hane’iewa/ geen

drinkwater/ helaas: op de rots geslagen/ overlijden van de vredesstichter en hogepriester Aharon/

de Kena’anie verslagen/ omhoogkijken naar de Koperen Slang/ overwinningen op Sichon en Og.


*’Adam kie jamoet be’ohel – sterven in een tent.’

Rabbijn Vorst geeft uitleg. Van levens- en van stervensbelang. Blijf dus luisteren…


*De Zeven Noachidische Wetten worden – nu niet verder toegelicht - vermeld:

Het betreft de volgende voorschriften:

-het verbod afgoden/niet-goden te dienen

-het verbod de Schepper te lasteren

-het verbod van moord. De doodstraf is in bepaalde gevallen toegestaan.

-alleen het huwelijk tussen man en vrouw is toegestaan. Ontrouw is verboden.

-het verbod van diefstal

-het verbod van een nog levend dier een lidmaat e.d. af te snijden

-het gebod van rechtsspraak


*’Amerika is niet anders,’ verklaart de zesde Lubavitcher Rebbe bij zijn aankomst in New York tijdens

de Tweede Wereldoorlog.

Hij verklaart dit na eerder zijn vrijlating uit Sovjet-gevangenschap. Op 12 en 13 Tammoez in 1927. Na

eerder zijn ontsnapping uit het door het Duitse leger gebombardeerde Warschau. Dan na de

levensgevaarlijke oversteek per schip naar de Verenigde Staten.

‘Amerika is niet anders!’ Hij heeft gelijk gekregen. En dat wordt op dinsdag en woensdag 12 en 13

Tammoez - dit jaar 22/23 juni - wereldwijd gevierd.


*Met het bestuderen van het derde deel van het boek Tanya wordt deze week begonnen. U hoort

een eerste sjie’oer-uitleg. Over Te’sjoewa, spijt, inkeer, vergeving. Aanbevolen…


*Rabbijn Vorst blijkt niet goed op de hoogte te zijn wat betreft het EK van dezer dagen. Maar zijn

tekst ‘EEN BRIOLOGISCHE KIJK OP HET EK VOETBAL’ is het beluisteren zeker de moeite waard.

Inclusief het slotakkoord:


! ! ! GOAL ! ! !


! ! ! Baroech Atta Hasjeem: GO’Al JISRAEEL ! ! !


Het wordt u toegewenst. Inclusief een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Comments


bottom of page