top of page
  • Video

CHOEKAT 5778de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK


*Buitenspel of niet?

Staat u / sta jij buitenspel of niet?

Het is een Joodse vraag die je je voortdurend moet stellen. In verband met het heden en in verband met je toekomst. Met een terugblik naar het verleden, je afkomst.


*Voetbal. In Rusland.

Voetbal. Aanstaande zondag in Amstelveen. De jaarlijkse Jom HaVoetbal. Inclusief het leggen van tefillien. De eerste keer gratis!


*De Rode Koe van de sidra van aanstaande Sjabbat staat in de opstelling niet op de juiste plaats. Waarom niet? Rabbijn Vorst geeft een opzienbarend, indringend antwoord en noemt in dit verband de bijzondere leidende figuren van Mirjam en Aharon, zuster en broer van Mosje.


*U hoort hoe het plan van de beruchte Russische minister Stalipin niet van de grond kwam. En u wordt verteld hoe de zesde Lubavitcher Rebbe, Rabbi Yoseph Yitzchak Schneersohn - na ter dood te zijn veroordeeld - op 12/13 Tammoez (dit jaar 25/26 juni) in 1927 de vrijheid herkreeg. En, ongekend voor die tijd, de Sovjet Unie mocht verlaten.


*Voetbal kent zijn regels. Als je de regels verandert, is het geen voetbal meer. Dat geldt ook voor het Jodendom. Logisch!


*Maar toch: een voetbalteam bestaat uit elf mannen. Of uit elf vrouwen. (Geen elfjes…) En dat in een tijd van gelijkstelling! Waarom niet gemengd? Bij korfbal mag het toch ook! Zuivere discriminatie! Of niet?


*Drie wensen voor dit weekend:

S J A B B A T S J A L O M en H O U D H E T D O E L V O O R O G E N

S T A JOODS N I E T B U I T E N S P E L

graag tot volgende week op留言


bottom of page