top of page
  • Video

CHAJEE SARA 5780de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*Verleden week werd een beroemde uitspraak geciteerd en toegelicht: ‘Meer dan het Joodse volk de Sjabbat heeft gehouden, heeft de Sjabbat het Joodse volk in stand gehouden.’

OK. Maar niet alleen de Sjabbat; het is ook de Joodse vrouw en moeder, die het Joodse volk in stand heeft gehouden en – met G.ds hulp – in stand blijft houden.

Daar ook duidt de naam van de sidra van deze Sjabbat op: Chajee Sara-het Leven van Sara. Terwijl de sidra ons juist haar overlijden komt meedelen. En haar begrafenis. En het leven daarna van haar man, de weduwnaar Avraham nu en de toekomst van de wees geworden zoon Jitschak. Dus de sidra gaat juist niet over het leven - chajee van Sara, maar over haar sterven.

Rabbijn Vorst legt het ons allemaal uit. Theoretisch, maar ook praktisch. Want het is immers de Joodse moeder die ’s morgens vroeg de kinderen bij het wakker worden Modè Anie laat zeggen en hen uitlegt hoe zij op voorgeschreven wijze de handen beurtelings moeten wassen.


*Modè Anie – Ik dank U.

Deze wakkerworden-tekst wordt behandeld, eindigend met de slotwoorden: ‘rabba èmoenatèga – groot is het vertrouwen dat wij in U, G.d, hebben’.

Maar rabbijn Vorst begrijpt deze woorden ook in ‘omgekeerde richting’: ‘Groot is het vertrouwen dat U, G.d, in óns heeft’…


*Modè Anie en zo voort t/m het laatste woord èmoenatèga.

Historisch: het waren precies 12 woorden. Waarop een spontane ovatie volgde! Tijdens een recente internationale conferentie van neurologen in de Verenigde Staten.


Voor wie was die spontane ovatie? Voor Hasjem! Voor de Schepper van het Leven, inclusief het wonderlijke proces van slapen en ontwaken in de mensen- en dierenwereld. En ook een spontane ovatie voor Zijn wetten en gebruiken!


Dit alles gehoord hebbende doet u absoluut zeker straks een S J A B B A T S J A L O M ervaren en een komende maand Kisleev vol Licht en Vreugde.

C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H !!!

Comments


bottom of page